Wniosek o patronat

Aby wystąpić o patronat Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce nad organizowanym przedsięwzięciem należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatów.

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat prosimy o wypełnienie kwestionariusza on-line.

 

Więcej informacji:

Sandra Smętek
Manager Projektów
e-mail: ssmetek@kpf.pl