O Cessio

Laur CESSIO to WYRÓŻNIENIE dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze.


Jesteśmy przekonani o skuteczności CESSIO we wzmacnianiu potencjału i perspektyw rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami. CESSIO pomaga nam w budowaniu i umacnianiu ZAUFANIA stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności, czyli wzmacniania podstawowej wartości i źródła wzrostu każdego rynku. Dlatego zapraszamy do udziału w tym projekcie wszystkich Państwa, którzy bierzecie udział w przetargach do udziału w CESSIO – możecie mieć Państwo silny i pozytywny wpływ na rozwój tego rynku.”

Andrzej Roter, Prezes Zarządu, KPF.

 


Kapituła Lauru CESSIO 2017

  • Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Audyt instytucji finansowych, dział doradztwa księgowego, KPMG w Polsce
  • dr Mieczysław Groszek, Prezes powołanej przy ZBP Fundacji Polska Bezgotówkowa
  • Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP
  • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
  • Jarosław Król, Prezes Zarządu, FUNDACJA MERCATUS ET CIVIS
  • dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Wręczenie nagród

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO odbywa się w trakcie pierwszego dnia Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który organizowany jest przez KPF w listopadzie każdego roku w Warszawie. Kongres ten jest najważniejszym projektem konferencyjnym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

Zasady głosowania

1. Głosować mogą firmy zarządzające wierzytelnościami, które wzięły udział w przetargach na sprzedaż portfeli wierzytelności organizowanych przez wierzycieli pierwotnych w okresie od dnia 1.07 br. do dnia 30.06 br.

2. Głosować można na instytucje organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności: m.in. banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. Wyłonienie laureatów przebiega w ramach dwóch kategorii: sektor bankowy i sektor niebankowy.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera zestawienie elementów przetargów:

a Organizacja przetargu
b. Wycena wierzytelności
c. Projekt umowy sprzedaży wierzytelności
d. Obsługa posprzedażowa

Ocena każdego z elementów przetargu jest w określona w skali punktowej od 1 do 10, przy czym ocena 10 jest oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można co najmniej 3 instytucje z sektora bankowego i/lub niebankowego.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio – pobierz

 

Wyniki CESSIO 2016

CESSIO 2016 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora bankowego

I miejsce: Credit Agricole Bank Polska S.A.

II miejsce: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

III miejsce: Santander Consumer Bank S.A. i ex aequo mBank S.A.

Wyróżnienia dla debiutantów: FM PBP Bank (Nest Bank) oraz Pekao S.A.

 

CESSIO 2016 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego

I miejsce: Orange Polska S.A.

II miejsce: Polkomtel Sp. z o.o.

III miejsce: P4 Sp. z o.o.

Wyróżnienia dla debiutantów: STU Ergo Hestia oraz UPC Polska.

 
Relacja
Relacja z rozdania nagród CESSIO 2015 znajduje się pod linkiem: CESSIO 2015 –  przejdź

 

Kontakt

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem CESSIO oraz Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Sandra Smętek, Manager Projektów, mail: ssmetek@kpf.pl, tel. 58 302 92 05.