O Cessio Outsourcingu

Laur CESSIO OUTSOURCINGU

Poprzednie edycje ważnego, samorządowego projektu Lauru CESSIO doprowadziły do – zarówno – wypromowania, jak i upowszechnienia najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Aktualnie, co budzi naszą satysfakcję, standardy te są ważne dla obu stron, biorących udział w przetargach. Ważnym celem było i nadal jest integrowanie całego środowiska wierzycieli pierwotnych i wtórnych dla potwierdzania ważności dla rozwoju gospodarki sprawnego funkcjonowania  rynku zarządzania wierzytelnościami.

Wierzymy, że podstawowym warunkiem efektywnego działania sektora zarządzania wierzytelnościami jest ciągłe podejmowanie działań, mających na celu wzrost zaufania pomiędzy jego uczestnikami. Stąd, w 2017 r. rozszerzono zakres Lauru Cessio o dodatkową kategorię – Cessio Outsourcingu. Kategoria ma umożliwić praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy organizacji postępowania ofertowego oceniane są najwyżej.

KAPITUŁA CESSIO OUTSOURCINGU 2018

  • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
  • Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP
  • Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP
  • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
  • dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO OUTSOURCINGU odbywa się w trakcie pierwszego dnia Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (przejdź do strony), który organizowany jest przez KPF w listopadzie każdego roku w Warszawie. Kongres ten jest najważniejszym projektem konferencyjnym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele wtórni, którzy brali udział w postępowaniach ofertowych na outsourcing wierzytelności w okresie od dnia 1 lipca br. do dnia 30 czerwca br.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, na wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od dnia 1 lipca br. do dnia 30 czerwca br. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

  1. Organizacja przetargu
  2. Cennik
  3. Umowa o współpracy
  4. Obsługa posprzedażowa
  5. Wymiana danych

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1-10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio Inwestorów – pobierz

 

WYNIKI CESSIO OUTSOURCINGU 2017

– miejsce 1: ex aequo Santander Bank S.A. i Netia S.A.

– miejsce 2: Alior Bank S.A.

– miejsce 3: Getin Bank S.A.

 

KONTAKT

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem CESSIO OUTSOURCINGU 2017 oraz VIII Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Sandra Smętek, Manager Projektów, mail: ssmetek@kpf.pl, tel. 58 302 92 05.