Rejestracja

Koszt udziału w Kongresie:

 

Rejestracja „early birds” do 4 listopada 2017 r. – 1190 zł/os. brutto.

Rejestracja po 4 listopada 2017 r. pierwsza osoba – 1490 zł/os. brutto, kolejne osoby 1190 zł/os. brutto.

Uczestnicy poprzednich edycji Kongresu otrzymują 10% rabatu. Rabat nie dotyczy Członków KPF.

 

 

Regulamin

 1. Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
 2. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
  a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
  b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Bank Zachodni WBK S.A. 20 Oddział w Gdańsku, numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
  c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
  d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
  g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@kpf.pl podając nowe dane uczestnika.
 3. Pełny regulamin – Regulamin

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dane do Faktury VAT

Chcę uczestniczyć w:

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.

W przypadku prezentacji w innym języku niż polski chciałbym skorzystać z tłumaczenia symultanicznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA (zapoznaj się tutaj)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce informacji o zbliżających się wydarzeniach.

Uwagi

Skąd się Państwo dowiedzieli o Kongresie

Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości: