Aktualności

Promocja najlepszych standardów działania w nowej odsłonie

14/11/2016
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce realizuje we współpracy z firmą doradczą KPMG kolejną inicjatywę, nakierowaną na promocję i upowszechnianie najlepszych standardów na rynku zarządzania wierzytelnościami – Laur CESSIO Inwestorów. Jej celem jest nagrodzenie wierzycieli wtórnych, którzy w procesie zakupu portfela wierzytelności działają w oparciu o najwyższe standardy. Proces wyłaniania i...

Nowe propozycje opodatkowania funduszy inwestycyjnych wymagają ponownego przemyślenia

14/11/2016
Uczestnicy rynku kapitałowego i finansowego zostali niedawno zaskoczeni zgłoszeniem poselskiego projektu ustawy, który zakłada między innymi objęcie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) podatkiem dochodowym. Eksperci i praktycy rynku finansowego są zgodni, że przyjęcie regulacji w aktualnym kształcie nie tylko skutecznie zahamuje pożyteczny dla naszej gospodarki rozwój FIZ, ale może wręcz doprowadzić...

Wierzytelności hipoteczne i korporacyjne zmienią rynek windykacyjny. Podsumowanie VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

27/12/2015
Polskie firmy, zarządzające wierzytelnościami, wykazują duże zainteresowanie ekspansją na rynkach zagranicznych. Jednocześnie same stają się przedmiotem zainteresowania znaczących inwestorów zagranicznych. Jedną z przyczyn procesów konsolidacyjnych i pozyskiwania zewnętrznych partnerów, zachodzących na polskim rynku wierzytelności, mogą stanowić malejące stopy zwrotu, a w związku z tym – potrzeba tworzenia sojuszy, zdolnych do...

BZ WBK, Orange i Polkomtel – Laureaci SUPERCESSIO 2015

27/11/2015
Przetargi na sprzedaż wierzytelności, zorganizowane przez Bank Zachodni WBK S.A. w kategorii sektor bankowy oraz Orange S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. w grupie podmiotów z sektora niebankowego zostały ocenione najwyżej i uhonorowane Laurem CESSIO. W trzeciej edycji, której wyniki ogłoszono podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Kapituła Lauru CESSIO dokonała...

Potencjał i perspektywy polskiego rynku wierzytelności

13/11/2015
Polskie przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami, coraz aktywniej penetrują rynki zagraniczne. Niektóre z nich stają się częścią międzynarodowych grup kapitałowych. Postępuje konsolidacja polskiego sektora wierzytelności. Cykliczny raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” informuje o kolejnym przekroczeniu rekordowej wartości portfela wierzytelności w obsłudze liderów tego rynku, Członków KPF. O rynku zarządzania wierzytelnościami, podczas Kongresu...

Ryzyka i fundamenty branży zarządzania wierzytelnościami

29/10/2015
Ryzyka reputacyjne dotykają dziś sektor zarządzania wierzytelnościami w takim stopniu, jak pozostałe sektory rynku usług finansowych. W ostatnich latach nastąpiła kardynalna zmiana w postrzeganiu branży zarządzania wierzytelnościami. Jednym z jej przyczyn było poważne podejście Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, liderów rynku windykacyjnego, do standardów stosowanych praktyk biznesowych. Te zaś czerpały z...

CESSIO potwierdza wysokie standardy sprzedaży wierzytelności

22/09/2015
Wartość nominalna wierzytelności, obsługiwanych przez firmy nimi zarządzające i zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w okresie niespełna 5 lat wzrosła niemal 3-krotnie, z 20,5 mld PLN na koniec 2010 roku do ponad 58 mld PLN w 2015. Dynamicznemu rozwojowi rynku, opisywanemu w cyklicznym raporcie KPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, towarzyszy...

Liderzy opinii, praktycy i eksperci w Radzie Programowej Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

12/07/2015
Bardzo silnie reprezentowany jest sektor bankowy, banków spółdzielczych, pożyczkowy, leasingowy, telekomunikacyjny, dostawców innych usług masowych, jak choćby dostawcy energii. Grono uczestników nie zamyka się wokół praktyki gospodarczej, bowiem do kongresowej debaty dołącza wielu interesariuszy rynku zarządzania wierzytelnościami, w tym organizacje samorządowe przedsiębiorców, znakomite grono przedstawicieli środowiska komorników, syndyków, uznanych firm...

Polski rynek wierzytelności pod lupą inwestorów zagranicznych

10/12/2014
Ponad 200 menedżerów rynku finansowego, w tym reprezentujących firmy zarządzające wierzytelnościami z kraju i zagranicy, banki, ubezpieczycieli oraz inne instytucje finansowe zgromadził V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie potwierdziło coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem inwestorów międzynarodowych, którzy już nie tylko angażują do obsługi transakcji zewnętrznych serwiserów,...

V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

02/12/2014
Poznaliśmy Laureatów Cessio 2014. V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami zakończony. V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbył się w dniach 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie.   Podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyły się następujące sesje: – Międzynarodowe doświadczenia i nowe trendy na rynku zarządzania wierzytelnościami – konsekwencje dla praktyki biznesowej w Polsce – Ewaluacja portfeli...