Rejestracja – zgłoś uczestnictwo

Koszt udziału w Kongresie:

 • 849 zł/os. netto + 23% VAT przy zgłoszeniu do 14 lutego 2019 r.

Rabat 5% dla uczestników poprzedniej edycji Kongresu.

 • 990 zł/os. netto + 23% VAT przy zgłoszeniu po 14 lutego 2019 r.

Rabat 10% dla uczestników poprzedniej edycji Kongresu.

Indywidualne rabaty dla sektora fintech i zgłoszeń grupowych (powyżej 2 osób).

FORMULARZ REJESTRACJI ON-LINE

Dane do Faktury VAT

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.

W przypadku prezentacji w innym języku niż polski chciałbym skorzystać z tłumaczenia symultanicznego.

WARUNKI UDZIAŁU

Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców w celach związanych z zawarciem umowy oraz organizacją udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez KPF, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin.


Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców w celach związanych z przekazywaniem informacji o zbliżających się wydarzeniach.

Kod zniżkowy

Uwagi

Skąd się Państwo dowiedzieli o Kongresie

Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości:

Regulamin

 1. Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
 2. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
  a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
  b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
  c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
  d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia lub po otrzymaniu opłaty przez Organizatora na wskazany rachunek bankowy.
  e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
  g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa wyłącznie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@kpf.pl podając nowe dane uczestnika.
 3. Pełny regulamin: Regulamin