O KKK

II KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA – 30 LISTOPADA 2018

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Sala 2 D im. Witolda Świdy w budynku D
ul. Uniwersytecka 7, 50-145 Wrocław

 

W imieniu organizatorów, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego REK-FIN Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – związku pracodawców, oraz Patrona Honorowego – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej:

Rynek finansowy w Polsce.

 Misselling. Postawy uczestników rynku. Świadomość i edukacja

 

Ostatnie lata, to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły różnorodne zjawiska na rynku usług finansowych. Były wśród nich zarówno wspierające rozwój, jak i generujące problemy wymagające zaangażowania, czy wprost interwencji ze strony interesariuszy tego rynku. Dobrze funkcjonujący rynek finansowy, uznawany powszechnie za niezbędny element wzrostu gospodarczego i społecznego, wymaga zaangażowania jego uczestników tak, by budował jego zrównoważony charakter, dobrze chronił prawa uczestników rynku, zachęcał w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego do odpowiedzialnych działań i współpracy oraz budował zaufanie.

Takie cele przyświecają organizatorom II Krajowej Konferencji Konsumenckiej, którzy liczą na udział debacie wszystkich grup interesariuszy rynku usług finansowych. Rzeczowa dyskusja w gronie naukowców, ekspertów i praktyków biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych, organizacji konsumenckich i urzędów centralnych może pozwolić nie tylko na opisanie dotychczasowych doświadczeń z wielu perspektyw, ale również na wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

Zapraszamy do zarezerwowania w Państwa kalendarzu już dziś czasu na wizytę we Wrocławiu w dniu 30 listopada 2018 roku i udział w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej.