Zespół ds. sekurytyzacji

Skład Zespołu:

Beata Barańska (E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.)
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (Spółdzielcza Grupa Bankowa CDR Investment S.A.)
Karol Cygan (Centrozap Finanse S.A.)
Mikołaj Iwaszkiewicz (Asekuracja Sp. z o.o.)
Mateusz Mazur (Navi Group S.A.)
Joanna Nowicka-Kempny (Centrum Finansowe Banku BPS S.A.)
Jakub Podkomorzy (Ultimo Sp.  z o.o.)
Urszula Rybszleger (BEST S.A.)
Sebastian Stańko (KRUK S.A.)
Ewa Zachara (WEH Inwestycje S.A.)

 

Zadania:

Zespół stanowi merytoryczne wsparcie dla biura KPF, podczas prac w Grupie Roboczej Komisji Nadzoru Finansowego ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych. Zadaniem Zespołu jest konsultowanie wszelkich dokumentów oraz branie udziału w formułowaniu oficjalnych stanowisk KPF w tym obszarze.