Zespół ds. mikrofinansowania

Skład Zespołu:

Robert Loranc (Doradcy24 S.A.)
Krzysztof Opaliński (Fines S.A.)
Andrzej Roter (KPF)
Marcin Suchocki (Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o.)

 

Zadania:

Celem działania Zespołu jest przygotowanie dla Komitetu Konferencji materiałów do dyskusji w sprawie zmiany statutu KPF, która miałaby umożliwić (1) przystąpienie podmiotom działającym w obszarze mikrofinansowania (w tym funduszy poręczeniowych i firm pożyczkowych) oraz (2) odpowiednie rozszerzenie obszaru zainteresowań naszej organizacji. Wynikiem takiej dyskusji będzie przedstawienie przez Komitet rekomendacji pod obrady najbliższego Walnego Zebrania.