Zespół ds. implementacji dyrektywy o kredycie hipotecznym

Skład Zespołu:

Katarzyna Dmowska (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych)
Krzysztof Grabowski (Doradca ds. Ładu Korporacyjnego, KPF)
Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych)
Michał Krajkowski (Dom Kredytowy Notus S.A.)
Paweł Szramowski (Alex T. Great Sp. z o.o.)
Bartosz Jamróz (EURO BANK S.A.)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest opracowanie założeń do ustawy implementującej dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (w skrócie: dyrektywa o kredycie hipotecznym). Założenia odnoszą się do tych regulacji dyrektywy, których implementacja do prawa polskiego może spowodować największe zmiany w sposobie działania instytucji pożyczkowych oraz pośredników finansowych działających w obszarze kredytów hipotecznych. Pierwsza część założeń została już przekazana do Ministerstwa Finansów, a przedstawiciel Zespołu bierze aktywny udział w pracach grupy roboczej ds. implementacji dyrektywy przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.