Zespół ds. Dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD 2)

Skład Zespołu:

Małgorzata Grzybowska (TU Europa S.A.)
Joanna Januszewska-Noga (Eurobank S.A.)
Marcin Czugan (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce )

 

Zadania:

Celem Zespołu jest merytoryczne uczestnictwo na poziomie europejskim w konsultacjach projektu nowej Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Directive on insurance mediation, tzw. IMD2). W zakresie kompetencji Zespołu należą analiza treści projektu Dyrektywy oraz formułowanie propozycji jej zmian. Zespół bierze aktywny udział w tworzeniu stanowisk Eurofinas i KPF w tym obszarze. Członkowie Zespołu są jednocześnie Członkami Zespołu Eurofinas ds. Dyrektywy IMD2 (Eurofinas Task Force on Insurance Mediation).