Zespół ds. dobrych praktyk sprzedaży wierzytelności

Skład Zespołu:

Małgorzata Drozdowska (Prezes Zarządu, SGB CDR Investment Sp. z o .o.)
Bartłomiej Gałka (Dyrektor Departamentu Kluczowych Klientów, Kancelaria Navi Lex Sp. z o.o.)
Krzysztof Grabowski (Doradca ds Ładu Korporacyjnego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)
Magdalena Janocka-Trelak (Kierownik Departamentu Strategicznych Projektów Sprzedażowych, Kruk S.A.)
Agnieszka Lasota (Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta, Casus Finanse S.A.)
Rafał Piekarski (Dyrektor Departamentu Analiz i Wycen Ryzyka, Centrum Finansowe Banku BPS S.A.)
Urszula Rybszleger (Komplementariusz, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp.k.)
Maria Wióra (Dyrektor Działu Sprzedaży, Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.)

 

Zadania:

Zadaniem Zespołu roboczego będzie wypracowanie ostatecznej wersji treści dokumentu DP, w tym jeśli Zespół uzna to za konieczne, wypracowanie treści załączników do DP, opisujących istotne kwestie, nieopisane w podstawowym
dokumencie DP. Dokument DP, wypracowany i przyjęty przez Zespół będzie rekomendowany przez KPF do przyjęcia przez Członków Związku Banków Polskich. Zadaniem Członków zespołu będzie również uczestniczenie w wypracowaniu ostatecznej wersji DP we współpracy z ZBP, tak by stał się dokumentem wspólnym obu organizacji.