Zespół ds. ADR

Skład Zespołu:

Beata Barańska (e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.)
Sławomir Bełz (Axcess Financial Poland Sp. z o.o.)
Sylwester Bobowski (Kruk S.A.)
Katarzyna Dmowska (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych)
Agnieszka Gacek (Kruk S.A.)
Krzysztof Grabowski (Doradca ds. Ładu Korporacyjnego, KPF)
Agnieszka Łuszczewska (Axcess Financial Poland Sp. z o.o.)
Jarosław Olejarz (SMS Kredyt Holding S.A.)
Kinga Rogowska (Forum Debitum Sp. z o.o.)
Jarosław Rokita (Tempo Finanse Sp. z o.o.)
Joanna Syzdół (EOS & M.Witoń Kancelaria Prawna s.k.)
Bartłomiej Wolak (EOS KSI Polska Sp. z o.o.)
Jarosław Wyrzykowski (Tempo Finanse Sp. z o.o.)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest przeanalizowanie możliwości utworzenia ośrodka polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, spełniającego warunki dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR), a następnie opracowanie szczegółowych założeń i procedur. Ze wstępnych analiz i uzgodnień wynika, że najbardziej efektywne byłoby utworzenie takiego ośrodka wspólnie z Federacją Konsumentów, przy istniejącej już Radzie Arbitrażowej, jako Sekcji Rynku Finansowego. Obecnie Zespół prowadzi szczegółową analizę tej propozycji.