Statut

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235), obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

Statut KPF określa cel działania i zadania organizacji, wskazuje na wymogi formalne jakie muszą być spełnione przez podmioty ubiegające się o członkostwo, charakteryzuje organy statutowe KPF i wyznacza podstawy gospodarki finansowej Związku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Statutu KPF:

Pobierz Statut (pdf)