Zarząd

Prezes Zarządu – Andrzej Roter

zdj Kontakt:
aroter@kpf.pl

notka biograficzna

 

 

Wiceprezes Zarządu – Marcin Czugan

Kontakt:
mczugan@kpf.pl

notka biograficzna