Doradcy

KPF doradzają doświadczeni eksperci reprezentujący różne obszary rynku finansowego. Wspierają merytorycznie projekty KPF oraz prace legislacyjne.

mec. Mirosława Szakun 

Doradca ds. Prawnych
e-mail: radcy@kancelariamsz.pl

notka biograficzna

dr Mirosław Bieszki

Doradca ds. Ekonomicznych
e-mail: mbieszki@kpf.pl

notka biograficzna

Leszek Sołtysik

Doradca ds. Ryzyka
e-mail: lsoltysik@kpf.pl

notka biograficzna

dr Krzysztof Grabowski

Doradca ds. Ładu Korporacyjnego
e-mail: kgrabowski@kpf.pl

notka biograficzna

Tomasz Ostrowski

Doradca ds. Rejestrów Kredytowych
e-mail: tostrowski@kpf.pl

notka biograficzna

Andrzej Chmielecki

Doradca ds. Raportowania Niefinansowego
e-mail: achmielecki@kpf.pl

notka biograficzna