Biuro KPF

zdj

Siedziba
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Związek Pracodawców
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05 / fax. 58 302 92 64

email: info@kpf.pl

Andrzej Roter
Prezes Zarządu
e-mail: aroter@kpf.pl

Marcin Czugan
Wiceprezes Zarządu                                Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego
e-mail: mczugan@kpf.pl

Agnieszka Łęgowska-Grönke
Asystentka Zarządu
e-mail: alegowska@kpf.pl

Szymon Dejk
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: sdejk@kpf.pl

 

Julia Rybczyńska
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: jrybczynska@kpf.pl

Izabela Skajewska
Manager Projektów i Analiz
e-mail: iskajewska@kpf.pl

Sandra Smętek
Manager Projektów
e-mail: ssmetek@kpf.pl

 

Regina Stawnicka
Manager PR
e-mail: rstawnicka@kpf.pl

 

 

Beata Robaczewska-Ślimko
Manager ds. Rachunkowo-Księgowych
e-mail: bslimko@kpf.pl