Rok: 2019

Kryzys czy prosperity, czyli wyzwania na rynku finansowym

25/03/2019
Wielu ekonomistów prognozuje kryzys, a przynajmniej duże spowolnienie gospodarcze w skali globalnej, najpóźniej w 2020 roku. Eksperci oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podjęli się analizy czynników, które w najbliższej przyszłości mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie wybranych sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF. Aby móc dobrze zdefiniować...

Wonga Polska z tytułem Etycznej Firmy

22/03/2019
Już po raz piąty przyznano tytuły Etycznej Firmy w konkursie Pulsu Biznesu i PwC. Firmy przystępujące do konkursu muszą spełniać bardzo rygorystyczne kryteria, m.in. wyróżniać się uczciwością, przejrzystością działań biznesowych, odpowiedzialnością i zaufaniem. Wśród laureatów znalazła się Wonga Polska. Puls Biznesu i PwC od pięciu lat promują ideę etycznego biznesu...

Potrzeba skuteczności w ściganiu i karaniu przypadków lichwy, a nie zmian w prawie

22/03/2019
Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych z uwagą zapoznali się z projektem ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, przedstawionym 18 lutego br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszyscy uczestnicy rynku, zarówno przedsiębiorcy jak i ich klienci, zapewne popierają co do zasady ideę skutecznej walki z działaniami przestępczymi, polegającymi na lichwie....

CSR Financial Day 2019

21/03/2019
10 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się IV edycja Konferencji CSR Financial Day, podczas której zaplanowano 3 sesje tematyczne: Działania społeczne banków w Polsce – sesja zamknięta prezentująca wyróżnione działania CSR w ramach konkursu na działania społeczne, Edukacja konsumentów przez instytucje finansowe – regulacyjny obowiązek czy...

BIG InfoMonitor: Opóźnione płatności najbardziej dokuczają firmom budowlanym

20/03/2019
Odsetek przedsiębiorstw, których kontrahenci w ciągu ostatnich 6 miesięcy opóźnili płatności o ponad 60 dni spadł w I kwartale do 49 proc. – wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najkorzystniej sytuacja przedstawia się w przemyśle, gdzie 43 proc. przedsiębiorstw doświadcza kłopotów z nieterminowością kontrahentów, a...

Nowa odsłona Pozyczkaportal.pl

19/03/2019
Grupa LOANDO zdecydowała się na duży krok w rozwoju swego czołowego projektu, pozyczkaportal.pl. To także kolejny zabieg w strategii marketingowej jednej z największych w Polsce porównywarek ofert finansowych online. Odświeżeniu uległ nie tylko layout portalu, usprawniono również procesy mające na celu podniesienie jakości oferowanych usług oraz dostosowanie funkcjonalności do potrzeb...

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim niezgodny z prawem UE

19/03/2019
Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) przewiduje nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, powołując się na tzw. zasadę pełnej harmonizacji, wskazują, że jest to...

Rzecznicy konsumentów wyróżnieni przez UOKiK i KPF

15/03/2019
W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe. 13 marca br., podczas konferencji, zorganizowanej przez UOKiK z okazji Światowego Dnia Konsumenta, prezes UOKiK wyróżnił 30 rzeczników konsumentów, dziękując za ich zaangażowanie i nastawienie do wyzwań konsumenckich, przed...

Jak gospodarstwa domowe zniosą ewentualne podwyżki cen energii?

14/03/2019
Pomimo tego, że Rząd wycofał się z zapowiadanych pod koniec ubiegłego roku podwyżek cen energii elektrycznej, nie gasną obawy polskich gospodarstw domowych przed ich wzrostem. W najnowszej edycji cyklicznego badania na temat sytuacji na rynku consumer finance, realizowanego przez KPF i IRG SGH, zbadano opinie gospodarstw domowych na temat znaczenia cen...

Projekt zmian w Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych poddany konsultacjom

13/03/2019
Zespół roboczy ds. aktualizacji Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF, złożony z ekspertów reprezentujących firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami, instytucji pożyczkowych i zarządzania informacją gospodarczą KPF, zakończył prace nad nowelizacją III księgi ZDP. Zaktualizowany dokument, stanowiący odpowiedź na zmieniające się otoczenie prawne i sytuację na rynku finansowym w zakresie ochrony praw...