Wyniki badań EUROFINAS

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przygotowuje informacje na potrzeby  projektów  EUROFINAS, w tym m.in.:

  • Eurofinas Quarterly Survey – kwartalne badanie dotyczące skali udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich w krajach europejskich, w tym zwracamy się do Członków KPF z prośbą o przekazanie danych, które pozwolą na kontynuację udziału KPF w tym projekcie i zostaną wykorzystane w zestawieniu, przygotowywanym przez EUROFINAS. Na podstawie zebranych wyników powstaje opracowanie, prezentujące dane zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w przekrojach dla poszczególnych krajów.
  • Eurofinas Annual/Biannual Survey półroczne badanie EUROFINAS.

 


WYNIKI BADAŃ

Sprzedaż kredytów i pożyczek konsumenckich przez instytucje finansowe zrzeszone w EUROFINAS
(banki i firmy finansowe) w  miliardach EUR.

Wyniki kwartalnego badania EUROFINAS nt. skali udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich w krajach europejskich