Aktualności

2016 rekordowy w zakresie sprzedaży kredytów w Europie

04/07/2017
EUROFINAS*, zrzeszający organizacje reprezentujące instytucje finansowe z 18 krajów Europy, opublikował wyniki osiągnięte przez członków tej organizacji w roku 2016 w zakresie sprzedaży kredytów. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 456,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu z rokiem 2015. Dobrą passę odnotowano we wszystkich kategoriach, szczególnie jeśli chodzi...

FinTech przedmiotem debaty europejskiej

10/03/2017
Sektor FinTech może spodziewać się regulacji prawnych na poziomie europejskim. Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS – związku organizacji działających na europejskim rynku kredytowym, uczestniczy w debacie europejskiej na ten temat, inspirowanej między innymi raportem Członkini Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego – Cory van Nieuwenhuizen, dotyczącym sektora FinTech oraz jego wpływu na przyszłość branży...

Europejskie badanie dotyczące upadłości

19/10/2016
Brak zharmonizowanego podejścia do kwestii niewypłacalności i upadłości na szczeblu Unii Europejskiej uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynków kapitałowych. Nie ulega wątpliwości, że istotne jest ustalenie odpowiednich ram prawnych w przedmiocie niewypłacalności – zarówno dla inwestorów, wierzycieli, jak i samych dłużników. Aby tak się stało, Komisja Europejska kontynuuje badanie wspólnotowych i...

Silne uwierzytelnianie klienta usług płatniczych w PSD2 – EBA zbiera opinie w sprawie projektu standardów technicznych

13/09/2016
Już za niecałe półtora roku upływa termin implementacji przez państwa członkowskie UE uchwalonej w 2015 r. dyrektywy w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywy PSD2 – ang. Payment Services Directive 2), która zastępuje dotychczasową dyrektywę PSD z 2007 r. W nowej regulacji szczególną wagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa płatności elektronicznych i...

EBA dokonuje rewizji wytycznych w sprawie tzw. powiązanych klientów

23/08/2016
W związku z przyjęciem w połowie 2013 r. Rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. Rozporządzenie CRR), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podjął decyzję o dokonaniu rewizji swoich wytycznych z 2009 r. dotyczących regulacji tzw. dużych ekspozycji. Chodzi o maksymalne wolumeny ekspozycji, jakie – z uwagi...

Próba ożywienia unijnego rynku sekurytyzacji – pakiet regulacyjny Komisji Europejskiej

01/08/2016
W programie prac Komisji Europejskiej na najbliższy okres wskazano, że w ramach priorytetu rozwijania pogłębionego i sprawiedliwszego rynku wewnętrznego, opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej, wdrożone zostaną unijne ramy dotyczące prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji. Sekurytyzacja odnosi się do transakcji, które umożliwiają – najczęściej instytucji kredytowej – refinansowanie pakietu pożyczek lub...

Społeczne konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie innowacyjnych metod przetwarzania danych konsumentów

25/07/2016
Nowe formy przetwarzania danych konsumentów przez działające na rynku finansowym instytucje stały się przedmiotem zainteresowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Dotyczy to w szczególności spółek FinTech, które zmieniają sposób i kierunek ewolucji rynku finansowego. Wprowadzeniem do dalszej debaty w tym przedmiocie jest opublikowany przez EBA dokument, który przedstawia potencjalne ryzyka...

Po I kwartale 2016 ‒ dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich

05/07/2016
Wyniki aktualnego Eurofinas Quarterly Survey ujawniają, że w I kwartale 2016 r., łączna kwota nowo udzielonych kredytów konsumenckich, udzielonych przez instytucje biorące udział w tej edycji badania[1] odnotowała wzrost o 12,9%, porównując z danymi sprzed roku. Europejski rynek kredytów konsumenckich utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu w zdecydowanej większości tych krajów, które...

Dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich

29/06/2016
O 12,7% wzrosła na koniec 2015 roku sprzedaż kredytów przez instytucje finansowe zrzeszone w Eurofinas (banki i firmy finansowe) w odniesieniu do roku 2014 

Crowdfunding w krajach Unii Europejskiej

28/06/2016
Rynek finansowy jest świadkiem dynamicznego rozkwitu finansowania społecznościowego, rozumianego jako źródło kapitału dostarczanego przez społeczność wirtualną (społeczeństwo sieci), które w ten sposób wspiera konkretny cel, np. projekt kreatywnego pomysłodawcy. Globalny zasięg Internetu sprawia, że tą metodą możliwe jest finansowanie przedsięwzięć nawet bardzo sporych rozmiarów.