Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców.

 

zdp-250

DO POBRANIA:

Zasady Dobrych Praktyk, wrzesień 2018

Zasady Dobrych Praktyk, czerwiec 2019

Principles of Good Practices – english (2017)