Dołącz do nas

Jak przystąpić do KPF ?

Członkiem Związku może być pracodawca tj. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej usługi w zakresie sprzedaży kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz wszelkich produktów i usług związanych z ich sprzedażą, w tym działalność bankową, usługi pośrednictwa, doradztwa i planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, informacją gospodarczą i ubezpieczeniami, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków KPF winien złożyć:

  • Deklarację członkowską, w której deklaruje przystąpienie w poczet członków KPF, podpisaną przez dwóch wprowadzających, aktualnych członków KPF,
  • Ankietę członkowską KPF,
  • Ankietę wstępnego audytu etycznego KPF,
  • Komplet aktualnych dokumentów rejestrowych potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w zakresie: sprzedaży kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz wszelkich produktów i usług związanych z ich sprzedażą, w tym działalność bankową, usługi pośrednictwa, doradztwa i planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, informacją gospodarczą i ubezpieczeniami, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określających formę prawną prowadzonej działalności oraz reprezentację instytucji (Odpis KRS z ostatniego miesiąca, REGON oraz NIP).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: