Aktualności Członków KPF

KRD: Długi emerytów – dziadek za wnuczka, wnuczek na babcię

21/01/2019
Aż 5-krotnie w ciągu ostatnich 6 lat wzrosło zadłużenie polskich emerytów. Obecnie wynosi ono 5,6 mld zł, a liczba seniorów mających niespłacone zobowiązania zwiększyła się o 100 tys. Emeryci zadłużają się głównie w bankach, niechętnie korzystają z firm pożyczkowych, nie szukają też wsparcia rodziny. Ale choć po kredyt sięgają częściej...

Kredytowy portret polskiego seniora wg BIG InfoMonitor i BIK

17/01/2019
Na koniec 2018 r. kredyt i pożyczkę posiadało łącznie 15,4 mln Polaków. W grupie tej znajduje się 2,88 mln osób w wieku powyżej 65 lat. Według danych BIK, współczesny senior posiada wszystkie rodzaje bankowych produktów kredytowych oraz pożyczki zaciągane w firmach pożyczkowych. Blisko 70% wartości zobowiązań seniorów zaciągniętych w bankach...

KRUK przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych

17/01/2019
Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK S.A. będą trwały od 24 stycznia do 5 lutego br. Wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.)...

Mintos realizuje kolejne założone cele – przekroczył 1,5 mld euro środków zainwestowanych oraz 100 000 inwestorów

15/01/2019
Łączna kwota środków zainwestowanych na Mintos, globalnej platformie do inwestowania w pożyczki, przekroczyła 1,5 mld euro, natomiast liczba zarejestrowanych inwestorów 100 000. Od początku działalności Mintos, czyli w ciągu czterech lat, inwestorzy zarobili już na rynku ponad 32 miliony euro inwestując w pożyczki udzielane klientom biznesowym i indywidualnym z całego...

KRD: W banku, u teściów i na zeszyt – gdzie pożyczają Polacy

15/01/2019
Ponad ¾ Polaków w wieku 18-64 lata deklaruje, że przynajmniej raz w życiu brało kredyt lub pożyczkę. 35 proc. przyznaje, że często korzysta z takich usług finansowych. Najczęściej zadłużamy się na sprzęt AGD i RTV, remont w domu oraz kupno samochodu. Niestety niemal co czwarty z nas nie ma w...

BIG InfoMonitor: Ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło upadłość w 2018 r.

14/01/2019
W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło o jedną piątą więcej osób niż w 2017 r. i trzykrotnie więcej niż w 2015 r. 6 549 osób, które zbankrutowały w 2018 r. miało według bazy BIK oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłacone zobowiązania na ponad 732 mln zł. Najczęściej po upadłość konsumencką sięgają...

KRUK z kolejnymi rekordami

10/01/2019
KRUK zamyka cały 2018 rok z nakładami na poziomie 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy. Wartość nominalna portfeli nabytych w całym 2018 roku wyniosła 8,9 mld zł. W...

Andrzej Reterski w Zarządzie Availo

07/01/2019
Z początkiem 2019 r. Andrzej Reterski dołączył do Zarządu Availo jako Wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż. Andrzej Reterski związany jest z sektorem finansowym od ponad 20 lat. W latach 2008 – 2010 był szefem LaSer Consumer Finance Poland. Był także m.in. członkiem Zarządu AIG Bank Polska, prezesem giełdowej spółki Best S.A.,...

Mintos sklasyfikowany jako największa i najlepsza platforma P2P w Europie

03/01/2019
Wśród 13 sklasyfikowanych przez portal www.moneymow.com europejskich platform P2P Mintos jest największą platformą z blisko 1,4 mld euro środków zainwestowanych poprzez platformę. Kwota ta rośnie szybko, według danych na dzień 18 grudnia 2018 r. wynosi ona już ponad 1,4 mld. Europejskie platformy P2P pod względem zainwestowanych środków (w milionach euro)...

KRUK zapewnia sobie kolejne finansowanie do 200 mln zł

21/12/2018
KRUK S.A. oraz podmiot zależny Prokura NS FIZ, podpisały 5-letnią umowę o kredyt rewolwingowy z ING Bankiem Śląskim do kwoty 200 mln zł. Tym samym łączna wartość dostępnych linii kredytowych Grupy KRUK osiągnęła 2 mld zł. – Biznes dynamicznie się rozwija i potrzebuje dobrego finansowania – podaż portfeli wierzytelności pozostaje silna,...