Materiały do pobrania

Pobierając materiały zawarte na niniejszej stronie, użytkownik akceptuje fakt, iż właścicielem praw autorskich do tych materiałów jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców. Materiały te podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych), ani w działaniach na szkodę Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Jakiekolwiek modyfikacje materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.

 


Zestaw logotypów KPF w różnych formatach (archiwum zip)

Notka biograficzna i zdjęcie Prezesa Zarządu – Andrzeja Rotera (zip)

Notka biograficzna i zdjęcie Wiceprezesa Zarządu – Marcina Czugana (zip)