Komunikaty prasowe

Wyzwania branży zarządzania wierzytelnościami

06/05/2014
Zmiany istotnych dla funkcjonowania sektora firm zarządzających wierzytelnościami przepisów prawa, a także nowe inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wspierające rozwój i wizerunek tego sektora – to tematy spotkania, do którego doszło we Wrocławiu.  Większościowy udział w rynku firm, zrzeszonych w KPF, utrzymujących w swoich portfelach wierzytelności o wartości nominalnej...

Silna reprezentacja KPF w ministerialnym Zespole ds. Dyrektywy hipotecznej

30/04/2014
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zgłosiła trzech swoich reprezentantów do prac w Zespole Roboczym ds. Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, powoływanym do życia przez Ministerstwo Finansów. Grupa będzie pracowała nad dokumentem, zwanym w skrócie “Dyrektywą hipoteczną” w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Ze względu...

Nienieodpowiedzialni.pl mogą liczyć na wsparcie KPF

29/04/2014
Ruszył portal nienieodpowiedzialni.pl. Rynek usług finansowych potrzebuje zaufania stron zawierających umowy, do tego, by mógł funkcjonować w sposób zrównoważony. Głównym źródłem zaufania, zatem i rozwoju tego rynku, jest odpowiedzialność. Historia ostatniego kryzysu światowego, czasem również aktualne doniesienia medialne w Polsce, mogą jednak podważać zaufanie do instytucji rynku finansowego. Wymaga to...

Sektor pożyczkowy w przededniu głębokich zmian otoczenia rynkowego

28/04/2014
Sektor instytucji pożyczkowych, reprezentowanych przez Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)  rozwijał się w roku 2013 w tempie ponad 30% – jak ujawnia najnowszy raport KPF, a jednocześnie sektor ten stanie w obliczu poważnych zmian otoczenia prawnego. Jak wpłyną one na funkcjonowanie tego rynku i czy cele stawiane przez regulatora zostaną...

CEM, czyli jak aktywnie zarządzać doświadczeniami klientów? odc.1

24/04/2014
Customer Experience Management (CEM) dotyka wielu pionów zarządzania organizacją. CEM obejmuje kilka połączonych ze sobą obszarów, wśród nich znajduje się budowanie strategii i działań Customer Experience w organizacji w zgodzie ze strategią firmy oraz budowanie zrozumienia i wsparcia kadry zarządzającej dla rozwoju inicjatywy Customer Experience w organizacji. Oba te obszary...

Regres w sprawie rejestru

16/04/2014
Firmy pożyczkowe będą nabywały prawo do prowadzenia działalności po spełnieniu ustalonych warunków, ale bez tworzenia osobnego rejestru dla tej branży. Weryfikacją spełnienia przez firmę pożyczkową nowych obowiązków zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie już posiadanych ustawowo kompetencji do nadzoru merytorycznego, a także w ramach proponowanego...

EIOPA opublikuje raport o ubezpieczeniu spłaty zadłużenia

15/04/2014
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikuje raport, opisujący działanie organów nadzorczych z krajów Unii Europejskiej w stosunku do produktów ubezpieczenia spłaty zadłużenia. EIOPA zorganizowała we Frankfurcie nad Menem warsztaty poświęcone tej problematyce, w których udział wziął także EUROFINAS, europejski reprezentant przemysłu finansowego. ZJAWISKO MISSELLINGU W EUROPIE...

Znaczenie Customer Experience w zarządzaniu przedsiębiorstwem

15/04/2014
Zarządzanie doświadczeniami klientów (Customer Experience Management-CEM) staje się obszarem, którym firmy świadomie kierują w celu osiągnięcia większych przychodów lub zmniejszenia kosztów funkcjonowania. CEM ma znaczenie zarówno dla branż, które obsługują bardzo liczną rzeszę klientów, jak również dla sektorów B2B. W krajach zachodnich temat ten zaczął rozwijać się już w latach...

Sektor windykacyjny w obliczu zmian prawnych

11/04/2014
II KONGRES REGULACJI PRAWNYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI Aż 51 miliardów złotych w portfelu należności, co oznacza trzykrotny wzrost w ciągu zaledwie trzech lat – członkowie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) obsługują gigantyczny fragment rynku wierzytelności w naszym kraju. Od jakości ich egzekucji w dużej mierze zależy też stan...

KPF: prace nad dyrektywą hipoteczną nabierają tempa

08/04/2014
Tempa nabierają prace Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego. W Gdańsku, w siedzibie firmy Alex T. Great, 3 kwietnia doszło do inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Roboczego, zajmującego się opracowaniem założeń ds. implementacji dyrektywy o kredycie hipotecznym. ZAŁOŻENIA DO DYREKTYWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM  Podstawowym celem Zespołu, pracującego pod batutą dr Krzysztofa Grabowskiego, doradcy...