Komunikaty prasowe

Pośrednicy i banki – system naczyń połączonych?

09/08/2018
Publikowany cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) raport „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” pokazuje, że głównym partnerem dla pośredników są wciąż banki komercyjne. Dynamicznie rozwijający się sektor instytucji pożyczkowych jest ważnym, ale wciąż tylko dopełnieniem w strukturze produktów oferowanych przez pośredników. Na dziewięć kredytów bankowych, sprzedanych przez pośredników, przypada bowiem jedna...

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

01/08/2018
Jaki jest średni metraż i średnia wartość mieszkań oddawanych w zamian za rentę dożywotnią? W których województwach produkt ten cieszy się największą popularnością? Jaki jest średni wiek klientów decydujących się na podpisanie takiej umowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w najnowszym raporcie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), dotyczącym...

Badanie europejskiego rynku consumer finance

26/07/2018
31 lipca br. upływa termin nadsyłania ankiet w ramach badania “FUTURE OF EUROPEAN CONSUMER FINANCE”, współorganizowanego przez EUROFINAS i międzynarodową firmę consultingową ROLAND BERGER. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacja członkowska i przedstawiciel EUROFINAS w Polsce, zachęca przedstawicieli polskiego rynku kredytowego do udziału w tym ważnym projekcie. Badanie “FUTURE OF EUROPEAN...

Co Polacy sądzą o udostępnianiu danych osobowych?

25/07/2018
Jak często i w jakich miejscach udostępniamy swoje dane osobowe? Jak czujemy się w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do ich podania? Odpowiedzi na te pytania, sprawdzające świadomość społeczną dotyczącą problemu ochrony danych osobowych, znaleźć można w raporcie z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w II kwartale 2018 r....

Czy skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym wciąż rośnie? Trwa 11. edycja badania KPF i EY

19/07/2018
W 2017 roku ataki hakerskie dotknęły połowy polskich instytucji finansowych, przynosząc wielomilionowe straty. Nieustannie rośnie także liczba fałszerstw, kradzieży tożsamości oraz wyłudzeń kredytowych. Skalę wyłudzeń i nadużyć, zidentyfikowanych w poszczególnych latach, pomaga określić coroczne, prowadzone od 2009 roku, badanie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i EY „Nadużycia w sektorze finansowym”. Trwa właśnie...

Jesteśmy KPF – budujemy kapitał społeczny na rynku finansowym. Strategia KPF 2020

17/07/2018
XIX Walne Zebranie Członków KPF przyjęło Strategię na lata 2018–2020. Opiera się ona na rekomendacyjnej triadzie interesariuszy, współautorów dokumentu, którzy wskazywali na takie obszary działalności samorządowej, jak legislację i compliance, etykę i odpowiedzialność oraz edukację i komunikację jako wyróżniki dotychczasowej działalności KPF i priorytety na najbliższe jej lata. Bazą do...

Upadłość konsumencka bardziej dostępna dla nierzetelnych

16/07/2018
Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych uznają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, otwierającą swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej wszystkim dłużnikom, za zbyt daleko idącą. Ich zdaniem likwidacja przesłanki etycznej, dopuszczającej skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy także przez nierzetelnych, czy wprost nieuczciwych klientów telekomów, spółdzielni mieszkaniowych, banków oraz instytucji pożyczkowych, powiększy zjawisko hazardu moralnego w Polsce....

Kompendium wiedzy o europejskich kodeksach etycznego postępowania

13/07/2018
EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – organizacja reprezentująca instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich na forum europejskim, wydała kolejną edycję publikacji „National Codes of Conduct for consumer lending”. Broszura opisuje kodeksy postępowania firm świadczących usługi dla konsumentów rynku usług finansowych, przyjęte przez organizacje należące do EUROFINAS, w tym...

Utrzymuje się niski poziom finansowej kondycji moralnej Polaków

12/07/2018
Polacy są skłonni usprawiedliwiać naruszanie przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w prawie jednej czwartej sytuacji – to wniosek płynący z tegorocznej edycji badania KPF Moralność finansowa Polaków. Wartość głównego indeksu badań, określającego stopień akceptacji nieetycznych zachowań finansowych, wyniosła 23,2 pkt i okazała się wyższa niż w roku ubiegłym....

Rada KPF ukonstytuowana – powołanie Zarządu na nową kadencję

29/06/2018
Rada Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), w nowym składzie ustalonym decyzją XIX Walnego Zebrania Członków KPF, w dniu 27 czerwca 2018 roku wybrała ze swojego grona pięcioosobowe Prezydium tego organu statutowego. Pierwszą decyzją Rady było dokonanie wyboru Zarządu. W jego skład na dwuletnią kadencję weszli Andrzej Roter i Marcin...