Komunikaty prasowe

2019 rokiem wspólnych projektów edukacyjnych KPF i WIB

15/05/2019
W ramach realizacji działań zmierzających do upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania profesjonalnego rynku usług finansowych, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Warszawski Instytut Bankowości (WIB) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy na rok 2019. Umowa została sygnowana przez Andrzeja Rotera – Prezesa Zarządu KPF oraz Mariolę Szymańską–Koszczyc – Wiceprezeskę WIB. Mając na...

O przyszłości europejskiego sektora consumer finance podczas Kongresu Sektora Pożyczkowego

09/05/2019
Według drugiej edycji wspólnego badania Eurofinas i firmy doradczej Roland Berger* „Future of European Consumer Finance”, przeprowadzonego z udziałem wysokiej kadry zarządzającej istotnymi podmiotami z europejskiego sektora kredytu konsumenckiego, rynek consumer finance czeka dalszy rozwój, choć towarzyszyć mu będzie postępująca konsolidacja i wzmacniająca się presja marżowa, której źródłem będzie nadal...

Samoregulacja sektora instytucji pożyczkowych źródłem kapitału społecznego

07/05/2019
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) zakończyły prace nad Zasadami Dobrych Praktyk, określającymi sposoby działania instytucji pożyczkowych w obszarach, które uczestnicy rynku uznali za aktualnie najistotniejsze dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony interesów konsumentów, wzrostu zaufania oraz zrównoważonego rozwoju instytucji pożyczkowych. Dokument został przekazany do konsultacji interesariuszom,...

Jak Polacy oceniają wpływ sytuacji gospodarczej kraju na stan własnych finansów?

02/05/2019
Pogarszają się oceny polskich gospodarstw domowych dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej naszego kraju. To wniosek z ostatniego badania „Sytuacja na rynku consumer finance” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Odsetek respondentów negatywnie oceniających ogólną sytuację gospodarczą, wzrósł w I kwartale 2019 roku o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu...

Decyzja Rady KPF o umorzeniu długu firmie GetBack S.A. w restrukturyzacji

25/04/2019
Rada Konferencji, na wniosek Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”), wyraziła zgodę na zwolnienie Spółki z długu wobec Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, kierując się wyłącznie dobrem dużej grupy tzw. drobnych inwestorów, dla których takie działanie wierzycieli jest szansą na odzyskanie wyższej sumy ze środków, zainwestowanych przez nich uprzednio...

Jak zmieniły się nawyki Polaków w zakresie oszczędzania?

19/04/2019
Polacy wierzą w moc oszczędzania. Już prawie połowie polskich gospodarstw domowych udaje się odłożyć nieco gotówki. W ocenach gospodarstw domowych pogarsza się jednak klimat do oszczędzania, a jednocześnie rośnie grupa ledwie wiążących koniec z końcem i przejadających swoje oszczędności. Gospodarstwa domowe w Polsce nadal nieźle oceniają swoją kondycję finansową. Na...

Czy zmiany cen nieruchomości wpłyną na działalność sektora pośrednictwa finansowego?

16/04/2019
Ponad 50% wartości sprzedawanych kredytów hipotecznych przechodzi przez ręce pośredników. W całym 2018 roku wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF i ZFPF, osiągnęła ponad 28 mld zł. To wyraźny wzrost  w porównaniu do roku 2017 – o 7,7 mld zł, a w ujęciu procentowym o 37,8%. Jednocześnie,...

Grono Ambasadorów Zasad Dobrych Praktyk powiększa się

15/04/2019
Komisja Etyki, działająca przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przyznała honorowy tytuł Ambasadora Zasad Dobrych Praktyk Pani Agnieszce Nowakowskiej – Radcy Prawnemu w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. To kolejna osoba, wyróżniona za wsparcie Komisji Etyki w realizacji misji KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym. Współpraca KPF ze...

Komisja Europejska analizuje opinie uczestników rynku o regulacji kredytu konsumenckiego

15/04/2019
Cyfryzacja i rozwój FinTech, upowszechnienie automatyzacji procesu dla ubiegających się o pożyczki oraz pojawienie się na rynku nowych podmiotów np. platform crowdfundingowych czy pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek na podstawie wniosków składanych przez SMS, to zdaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na zmiany w przyznawaniu kredytów...

Polski sektor FinTech w obliczu wyzwań

09/04/2019
Startupy technologiczne w obszarze finansów, zwane fintechami, rozwijają się w Polsce już od kilku lat. Jako kraj nie kryjemy ambicji, aby być jednym z europejskich liderów w tym zakresie. Problem polega jednak na tym, że stoimy ciągle przed wieloma barierami, których konkurenci na innych rynkach albo w ogóle nie doświadczają,...