Komunikaty prasowe

KPF podda analizie ministerialny projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej

19/02/2019
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) wraz z prośbą o zgłaszanie do niego ewentualnych uwag. To złożony projekt, przewidujący nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych – Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego oraz ustawy...

Poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest prawem dłużników i wierzycieli

19/02/2019
Trudna sytuacja wszystkich wierzycieli, zarówno osób fizycznych, pożyczających znajomym, jak i podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem kredytów i pożyczek oraz zarządzaniem wierzytelnościami, a także ryzyko ponoszenia niespodziewanych kosztów dodatkowych spłaty długów przez dłużników o słabych kompetencjach finansowych i moralnych – to tylko przykładowe skutki ewentualnego wdrożenia projektu ustawy o zmianie...

Loan Magazine Award 2018 w kategorii “Społecznie odpowiedzialni” dla Komisji Etyki KPF

18/02/2019
Podczas tegorocznej, czwartej już edycji Gali Loan Magazine Awards 2018, która co roku gromadzi przedstawicieli największych firm i instytucji sektora finansowego w Polsce, przyznane zostały nagrody zwycięzcom plebiscytu wyróżniającego najlepsze produkty i usługi na polskim rynku pozabankowym. W gronie laureatów konkursu znalazła się Komisja Etyki KPF – niezależny organ statutowy, stojący...

Lepsze oceny przyszłej koniunktury na rynku kredytowym

14/02/2019
W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance, określanego w badaniu prowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. Po korekcie spadkowej w IV kwartale 2018 r., jego wskazania podniosły się do poziomu 54,6 punktu, ale jest on nadal niższy niż przed rokiem. Barometr...

Misselling – jedno pojęcie, różny punkt widzenia

12/02/2019
Misselling jest jednym z istotnych i coraz częściej poruszanych tematów przez uczestników polskiego i europejskiego rynku usług finansowych już od kilkunastu lat. Mimo to nie została wypracowana wyczerpująca i metodologicznie spójna definicja tego zjawiska. Dokumenty, raporty i opracowania dotyczące występowania praktyk szkodzących konsumentom na rynku finansowym, także te opracowywane na...

Stabilny rynek zarządzania wierzytelnościami, choć otoczenie mniej pewne

31/01/2019
Wartość portfeli wierzytelności, zarządzanych przez członków KPF, rośnie zarówno w wymiarze kwartalnym, jak i rocznym. Zmienia się jednak otoczenie gospodarcze, które może wpływać na kształt rynku w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych co kwartał prezentuje stan rynku zarządzania wierzytelnościami w oparciu o badanie specjalizujących się w tym zakresie...

Ministerialny projekt zmian Kodeksu karnego z nadziejami na poprawę poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkich uczestników rynku

30/01/2019
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do konsultacji zapowiadany od dłuższego czasu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 stycznia 2019 r.). W uzasadnieniu projektu czytamy, że jego autorom przyświecała „potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak...

Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

28/01/2019
Komisja Europejska zainicjowała właśnie społeczne konsultacje w przedmiocie przeglądu dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD). Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych bierze aktywny udział w tych konsultacjach, prezentując stanowisko polskiego rynku finansowego. Dyrektywa o kredycie konsumenckim, uchwalona w kwietniu 2008 r., miała...

Branża pożyczkowa pracuje nad samoregulacją

24/01/2019
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, reprezentujące wszystkie segmenty rynku instytucji pożyczkowych, rozpoczęły wspólne prace nad zasadami dobrych praktyk. Celem samoregulacji jest dążenie do wykluczania nieuczciwych praktyk rynkowych i podniesienie standardów funkcjonowania branży. Najważniejsze obszary, które obejmie to: obchodzenie przepisów dotyczących rolowania i przekredytowanie konsumentów. FRRF...

Wyzwania rynku consumer finance zwiększają potrzebę samoregulacji sektora

18/12/2018
Rynek consumer finance w Polsce dynamicznie rośnie. To cieszy, jednak biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, trzeba zwrócić uwagę na rosnące ryzyka, które mogą co najmniej spowolnić rozwój sektora kredytowo-pożyczkowego. Zagadnienia te stały się kluczowym wątkiem grudniowego, czternastego już Kongresu Consumer Finance. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wartość salda kredytów...