Komunikaty prasowe

Zadłużenie przeciętnego Kowalskiego to 5560 zł

09/10/2018
Z danych KPF wynika, że przeciętny dług konsumenta, którego zobowiązania zostały scedowane przez wierzycieli pierwotnych, głównie banki, na firmy zarządzające wierzytelnościami, wynosi 5560 zł. Kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań, statystycznie, ma co piąte gospodarstwo domowe. Ich główną przyczyną wcale nie są jednak złe intencje. Okazuje się, że za długami stoi...

Polacy nie mają zamiaru korzystać z upadłości konsumenckiej?

09/10/2018
Prawie 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku. To najwyższy poziom tak zdecydowanych deklaracji, jaki zanotowano od 2009 roku w badaniach prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Każdej edycji badania[1], opartego na wystandaryzowanym formularzu ankiety, towarzyszą pytania specjalne,...

Nest Bank, Gothaer i hapipożyczki zdobywcami Laurów Pośredników 2018

03/10/2018
Przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego, zrzeszeni w KPF, wybrali instytucje finansowe, działające według najwyższych standardów we współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży ich produktów. W tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu o „Laur Pośredników Finansowych”, miejsca pierwsze w swych kategoriach zajęli: Nest Bank, Gothaer oraz hapipożyczki. „Laur Pośredników Finansowych” to inicjatywa przedstawicieli...

Co nas czeka podczas tegorocznego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami?

28/09/2018
W dniach 19-20 listopada 2018 r., w Hotelu Marriott, w Warszawie, odbędzie się IX Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). To cykliczne wydarzenie, organizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisało się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze i jest aktualnie największym projektem konferencyjnym dla tej branży. Od tegorocznej jego...

Sektor pośrednictwa finansowego rośnie wraz z rynkiem

25/09/2018
Dane za II kwartał 2018 roku, obrazujące działalność sektora pośrednictwa finansowego, potwierdzają: rosną salda kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych, sprzedanych przez pośredników. Dynamicznie rośnie także znaczenie usług sektora pośrednictwa finansowego dla dostawców produktów kredytowych i ich udział w realizacji celów sprzedażowych banków. Kredyty hipoteczne W II kwartale 2018 roku odnotowano...

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21/09/2018
Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. Tak twierdzi co drugi uczestnik badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych...

Jaki rynek zarządzania wierzytelnościami w najbliższej przyszłości?

04/09/2018
Rynek obrotu wierzytelnościami rośnie nieprzerwanie od kilku już lat. Według najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wartość wierzytelności, obsługiwanych przez Członków KPF biorących udział w badaniu, w tym liderów sektora, wyniosła na koniec I kwartału 2018 roku 77,8 mld zł. To wzrost o 0,6% względem IV...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31/08/2018
Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Everest Finance i Ferratum Bank. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. W codziennych sytuacjach życiowych, związanych...

Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

21/08/2018
Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy...

Regulacje w obszarze kredytu konsumenckiego mogą czekać zmiany

10/08/2018
Obserwowany aktualnie rozwój europejskiego rynku kredytów konsumenckich wynika w szczególności z rosnącego zapotrzebowania klientów na tego typu produkty oraz rosnącej konkurencji i liczby podmiotów świadczących usługi finansowe. Duże znaczenie ma też postęp w zakresie technologii, ułatwiającej do nich dostęp (dynamika wzrostu sektora FinTech). Motywując to potrzebą dostosowywania obowiązujących regulacji prawnych do...