Komunikaty prasowe

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21/09/2018
Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. Tak twierdzi co drugi uczestnik badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych...

Jaki rynek zarządzania wierzytelnościami w najbliższej przyszłości?

04/09/2018
Rynek obrotu wierzytelnościami rośnie nieprzerwanie od kilku już lat. Według najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wartość wierzytelności, obsługiwanych przez Członków KPF biorących udział w badaniu, w tym liderów sektora, wyniosła na koniec I kwartału 2018 roku 77,8 mld zł. To wzrost o 0,6% względem IV...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31/08/2018
Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Everest Finance i Ferratum Bank. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. W codziennych sytuacjach życiowych, związanych...

Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

21/08/2018
Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy...

Regulacje w obszarze kredytu konsumenckiego mogą czekać zmiany

10/08/2018
Obserwowany aktualnie rozwój europejskiego rynku kredytów konsumenckich wynika w szczególności z rosnącego zapotrzebowania klientów na tego typu produkty oraz rosnącej konkurencji i liczby podmiotów świadczących usługi finansowe. Duże znaczenie ma też postęp w zakresie technologii, ułatwiającej do nich dostęp (dynamika wzrostu sektora FinTech). Motywując to potrzebą dostosowywania obowiązujących regulacji prawnych do...

Pośrednicy i banki – system naczyń połączonych?

09/08/2018
Publikowany cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) raport „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” pokazuje, że głównym partnerem dla pośredników są wciąż banki komercyjne. Dynamicznie rozwijający się sektor instytucji pożyczkowych jest ważnym, ale wciąż tylko dopełnieniem w strukturze produktów oferowanych przez pośredników. Na dziewięć kredytów bankowych, sprzedanych przez pośredników, przypada bowiem jedna...

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

01/08/2018
Jaki jest średni metraż i średnia wartość mieszkań oddawanych w zamian za rentę dożywotnią? W których województwach produkt ten cieszy się największą popularnością? Jaki jest średni wiek klientów decydujących się na podpisanie takiej umowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w najnowszym raporcie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), dotyczącym...

Badanie europejskiego rynku consumer finance

26/07/2018
31 lipca br. upływa termin nadsyłania ankiet w ramach badania “FUTURE OF EUROPEAN CONSUMER FINANCE”, współorganizowanego przez EUROFINAS i międzynarodową firmę consultingową ROLAND BERGER. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacja członkowska i przedstawiciel EUROFINAS w Polsce, zachęca przedstawicieli polskiego rynku kredytowego do udziału w tym ważnym projekcie. Badanie “FUTURE OF EUROPEAN...

Co Polacy sądzą o udostępnianiu danych osobowych?

25/07/2018
Jak często i w jakich miejscach udostępniamy swoje dane osobowe? Jak czujemy się w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do ich podania? Odpowiedzi na te pytania, sprawdzające świadomość społeczną dotyczącą problemu ochrony danych osobowych, znaleźć można w raporcie z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w II kwartale 2018 r....

Czy skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym wciąż rośnie? Trwa 11. edycja badania KPF i EY

19/07/2018
W 2017 roku ataki hakerskie dotknęły połowy polskich instytucji finansowych, przynosząc wielomilionowe straty. Nieustannie rośnie także liczba fałszerstw, kradzieży tożsamości oraz wyłudzeń kredytowych. Skalę wyłudzeń i nadużyć, zidentyfikowanych w poszczególnych latach, pomaga określić coroczne, prowadzone od 2009 roku, badanie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i EY „Nadużycia w sektorze finansowym”. Trwa właśnie...