Komunikaty prasowe

Polacy coraz bardziej odczuwają wzrost cen żywności

11/06/2019
83 proc. uczestników badania „Sytuacja na rynku consumer finance” KPF i IRG SGH, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku oceniło, że łączne koszty utrzymania są obecnie wyższe w porównaniu do sytuacji sprzed roku. To wynik rosnących cen żywności, na które wskazało prawie 90 proc. badanych, a które wpływają na budżety domowe...

Nowe prawo upadłościowe zachęci do lekkomyślnego zaciągania zobowiązań

10/06/2019
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, liberalizujący zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej, został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu. Przedstawiciele branży finansowej, zrzeszeni w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, uważają, że proponowany kształt przepisów może stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa finansowego i pewności obrotu cywilnego i...

Akcja informacyjna dotycząca programu etycznego KPF

07/06/2019
W dniach 12, 25 i 26 kwietnia br. w Warszawie odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji chroniących interesy konsumentów, przeprowadzone w ramach wpisanej w zakres inicjatyw strategicznych KPF akcji informacyjnej, dotyczącej programu etycznego naszej organizacji. Reprezentanci KPF prezentowali podczas nich założenia programu, w tym jego filary: Zasady Dobrych Praktyk, procedury...

Czy sektor pożyczkowy znajduje się w punkcie zwrotnym?

06/06/2019
Sytuacji w sektorze instytucji pożyczkowych, jego otoczeniu, a także barierom i szansom jego rozwoju poświecony był kolejny Kongres Sektora Pożyczkowego, zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników, dostarczając wszechstronnego obrazu branży zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki biznesowej, samoregulacji, technologii i powiązań z innymi sektorami...

EKF: Debata o zagrożeniach dla rynku consumer finance – rekomendacje

06/06/2019
Czy i na ile w strategiach biznesowych podmiotów z rynku CF uwzględniane jest ryzyko spowolnienia gospodarczego w Polsce? Czy oczekiwane jest dalsze zacieśnianie regulacyjne i jakie obszary mogą być objęte regulacjami? Czy prognozowany w perspektywie 2020 roku wzrost stóp procentowych może zagrozić biznesowi CF i jakie będą obszary negatywnego oddziałania?...

Zacieśnia się współpraca KPF i PZZW na rzecz rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami

04/06/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy samorządowej w obszarach priorytetowych dla wspierania rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami i całego rynku usług finansowych w Polsce. Obie organizacje wyraziły tym samym wolę prowadzenia wspólnych działań w zakresie standardów etycznych w biznesie, edukacji i legislacji....

Niższa wartość Barometru Rynku Consumer Finance w II kwartale 2019 roku

31/05/2019
W II kwartale 2019 roku wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF), obliczanego w ramach badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa pogorszeniu do poziomu 50 punktów. To spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w I kwartale, kiedy to wartość barometru wyniosła 54,6 pkt. Aktualny...

Najlepsze prace z zakresu etyki biznesu zostaną wybrane po raz czternasty

29/05/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz czternasty organizują KONKURS VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu szeroko pojętej etyki biznesu – zagadnienia o coraz większym znaczeniu dla rozwoju firm, a tym samym wzrostu gospodarczego. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Zagadnienia związane z CSR i...

Mamy coraz grubsze portfele , ale częściej zadłużamy się, bo… chcemy posiadać więcej

20/05/2019
W 2018 roku, podobnie jak w kilku latach ubiegłych, zarówno wszystkie czynniki makroekonomiczne, jak i polityka pieniężna sprzyjały rosnącej konsumpcji, a ta z kolei – rozwojowi rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Pod koniec ubiegłego roku ujawniły się jednak tendencje, które wskazują na początek zmian zarówno w nastrojach konsumenckich i koniunkturze, jak...

Przedsiębiorcy boją się o pieniądze

20/05/2019
W I kwartale 2019 roku wydłużył się średni okres oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów z 3 miesięcy i 15 dni do 3 miesięcy i 24 dni. Przedsiębiorcy boją się, że w kolejnych miesiącach problemy z egzekwowaniem należności jeszcze bardziej się pogłębią. To główne wnioski z najnowszego badania „Portfel należności...