Komunikaty prasowe

Lepsze oceny przyszłej koniunktury na rynku kredytowym

14/02/2019
W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance, określanego w badaniu prowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. Po korekcie spadkowej w IV kwartale 2018 r., jego wskazania podniosły się do poziomu 54,6 punktu, ale jest on nadal niższy niż przed rokiem. Barometr...

Misselling – jedno pojęcie, różny punkt widzenia

12/02/2019
Misselling jest jednym z istotnych i coraz częściej poruszanych tematów przez uczestników polskiego i europejskiego rynku usług finansowych już od kilkunastu lat. Mimo to nie została wypracowana wyczerpująca i metodologicznie spójna definicja tego zjawiska. Dokumenty, raporty i opracowania dotyczące występowania praktyk szkodzących konsumentom na rynku finansowym, także te opracowywane na...

Stabilny rynek zarządzania wierzytelnościami, choć otoczenie mniej pewne

31/01/2019
Wartość portfeli wierzytelności, zarządzanych przez członków KPF, rośnie zarówno w wymiarze kwartalnym, jak i rocznym. Zmienia się jednak otoczenie gospodarcze, które może wpływać na kształt rynku w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych co kwartał prezentuje stan rynku zarządzania wierzytelnościami w oparciu o badanie specjalizujących się w tym zakresie...

Ministerialny projekt zmian Kodeksu karnego z nadziejami na poprawę poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkich uczestników rynku

30/01/2019
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do konsultacji zapowiadany od dłuższego czasu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 stycznia 2019 r.). W uzasadnieniu projektu czytamy, że jego autorom przyświecała „potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak...

Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

28/01/2019
Komisja Europejska zainicjowała właśnie społeczne konsultacje w przedmiocie przeglądu dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD). Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych bierze aktywny udział w tych konsultacjach, prezentując stanowisko polskiego rynku finansowego. Dyrektywa o kredycie konsumenckim, uchwalona w kwietniu 2008 r., miała...

Branża pożyczkowa pracuje nad samoregulacją

24/01/2019
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, reprezentujące wszystkie segmenty rynku instytucji pożyczkowych, rozpoczęły wspólne prace nad zasadami dobrych praktyk. Celem samoregulacji jest dążenie do wykluczania nieuczciwych praktyk rynkowych i podniesienie standardów funkcjonowania branży. Najważniejsze obszary, które obejmie to: obchodzenie przepisów dotyczących rolowania i przekredytowanie konsumentów. FRRF...

Komisja Etyki KPF nominowana do Loan Magazine Award 2018

23/01/2019
Organizatorzy LOAN MAGAZINE AWARDS 2018 ogłosili nominowanych w poszczególnych kategoriach konkursowych. W gronie potencjalnych laureatów konkursu nie zabrakło przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Dorobek Komisji Etyki KPF – niezależnego, organu statutowego, stojącego na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk – został doceniony nominacją w kategorii Społecznie Odpowiedzialni 2018. Pozostałe inicjatywy, nominowane w...

Wyzwania rynku consumer finance zwiększają potrzebę samoregulacji sektora

18/12/2018
Rynek consumer finance w Polsce dynamicznie rośnie. To cieszy, jednak biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, trzeba zwrócić uwagę na rosnące ryzyka, które mogą co najmniej spowolnić rozwój sektora kredytowo-pożyczkowego. Zagadnienia te stały się kluczowym wątkiem grudniowego, czternastego już Kongresu Consumer Finance. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wartość salda kredytów...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

06/12/2018
36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie. Konkurs VERBA VERITATIS...

6 stereotypów na temat firm windykacyjnych i procesu windykacji

28/11/2018
O firmach windykacyjnych pisze i słyszy się najczęściej w kontekście stosowania niedozwolonych praktyk, stanowiących złamanie prawa bądź dobrych obyczajów. Profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w KPF, przyznają, że rynek nie jest całkowicie od nich wolny, ale nie podpisują się pod takimi praktykami. O znaczeniu profesjonalnej windykacji dla gospodarki, budżetu państwa...