Komunikaty prasowe

Ministerstwo Finansów proponuje znaczny wzrost wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

20/08/2019
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje projektu nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r.). Projekt zakłada wzrost kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami o 100%. Projektowane rozporządzenie ma zastąpić aktualnie obowiązujące (o tej samej nazwie) z...

Wyrok TSUE: Użycie wtyczek społecznościowych prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi

19/08/2019
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-40/17), w którym uznał, że podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie z Facebookiem (dostawcą wtyczki) administratorami danych osobowych osób korzystających z takiej witryny. Wyrok zapadł w sprawie, w której spółka Fashion ID umieściła na swojej stronie internetowej wtyczkę „Lubię...

Znacząca poprawa wartości Barometru Rynku Consumer Finance

16/08/2019
W III kwartale 2019 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance, obliczanego w ramach badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. To wzrost z poziomu 50 punktów, zanotowanych w poprzednim kwartale, do ponad 63 punktów, stanowiących najwyższą wartość od roku 2007. Ambicje zakupowe gospodarstw...

Oficjalne rozpoczęcie pracy Komisji Etyki w składzie powołanym na kadencję 2019-2021

13/08/2019
Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Etyki KPF, w nowym składzie osobowym, powołanym na 2-letnią kadencję (2019-2021) podczas czerwcowego, XX Walnego Zebrania Członków KPF. To już ósma kadencja tego organu statutowego, zajmującego się realizacją wieloaspektowego programu etycznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF). Jest to też piętnasty rok jej działania, co...

Sektor pośrednictwa finansowego pełen obaw o przyszłą koniunkturę

13/08/2019
Pogarszają się nastroje firm pośrednictwa finansowego w zakresie przewidywań koniunktury na najbliższe 12 miesięcy. Odsetek pośredników, uczestniczących w cokwartalnym badaniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), którzy w tym kontekście wykazują jakikolwiek optymizm, spadł w ciągu roku z 57,1 proc. do 16,7 proc. Czy oceny koniunktury w obszarze pośrednictwa finansowego okażą się...

Przyspieszają prace nad samoregulacją polskiego rynku crowdfundingu

12/08/2019
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na realizację różnorodnych inicjatyw. Polacy chętnie angażują się we wspieranie przez Internet projektów indywidualnych, biznesowych czy akcji charytatywnych. Jednocześnie crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych...

Zaktualizowane Zasady Dobrych Praktyk KPF odpowiedzią na potrzeby rynku

26/07/2019
W ślad za zmianami i wyzwaniami, obserwowanymi na rynku, regularnej aktualizacji podlegają Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), czyli opis standardów postępowania w obszarach działania firm członkowskich KPF. Do ostatnio wdrożonych zmian należy m.in. zobowiązanie Członków KPF do dołożenia należytej staranności w zapewnieniu stosowania ZDP przez podmioty działające na ich zlecenie, w...

Pośrednicy finansowi zrzeszeni w KPF wyłonią zdobywców Laurów Pośredników Finansowych 2019

24/07/2019
Rozpoczęła się IV edycja organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, ważnego dla branży finansowej konkursu o Laur Pośredników Finansowych. W trwającym właśnie głosowaniu zrzeszeni w KPF pośrednicy wyłonią instytucje finansowe, uznane za najlepsze pod kątem współpracy ze sprzedającymi ich produkty pośrednikami. Zwycięzców poznamy 2 października br., podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Spadek...

KPF i EY wspierają instytucje w walce z wyłudzeniami

23/07/2019
Próby wyłudzeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, są dla całego rynku finansowego bardzo kosztownym, ale wciąż – mimo postępu technologicznego – nasilającym się zjawiskiem. Spora, bo ponad 16-procentowa grupa firm na walkę z wyłudzeniami wydaje kwotę przewyższającą 500 tysięcy złotych rocznie. Ważnym elementem wspierającym firmowe programy przeciwdziałania wyłudzeniom jest pozyskiwanie...

KPF bierze udział w konsultacjach wytycznych EBA dotyczących udzielania kredytów

22/07/2019
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), mając na celu zapewnienie właściwej ochrony konsumentów, opracował i przekazał do konsultacji publicznych projekt wytycznych dotyczących udzielania kredytów przez kredytodawców. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), jako aktywny uczestnik publicznych konsultacji dokumentu, przekaże EBA zagregowane i zanonimizowane odpowiedzi, udzielone przez swych Członków oraz włączy się w dalszy...