Komunikaty prasowe

Jak zmieniły się nawyki Polaków w zakresie oszczędzania?

19/04/2019
Polacy wierzą w moc oszczędzania. Już prawie połowie polskich gospodarstw domowych udaje się odłożyć nieco gotówki. W ocenach gospodarstw domowych pogarsza się jednak klimat do oszczędzania, a jednocześnie rośnie grupa ledwie wiążących koniec z końcem i przejadających swoje oszczędności. Gospodarstwa domowe w Polsce nadal nieźle oceniają swoją kondycję finansową. Na...

Czy zmiany cen nieruchomości wpłyną na działalność sektora pośrednictwa finansowego?

16/04/2019
Ponad 50% wartości sprzedawanych kredytów hipotecznych przechodzi przez ręce pośredników. W całym 2018 roku wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF i ZFPF, osiągnęła ponad 28 mld zł. To wyraźny wzrost  w porównaniu do roku 2017 – o 7,7 mld zł, a w ujęciu procentowym o 37,8%. Jednocześnie,...

Grono Ambasadorów Zasad Dobrych Praktyk powiększa się

15/04/2019
Komisja Etyki, działająca przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przyznała honorowy tytuł Ambasadora Zasad Dobrych Praktyk Pani Agnieszce Nowakowskiej – Radcy Prawnemu w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. To kolejna osoba, wyróżniona za wsparcie Komisji Etyki w realizacji misji KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym. Współpraca KPF ze...

Komisja Europejska analizuje opinie uczestników rynku o regulacji kredytu konsumenckiego

15/04/2019
Cyfryzacja i rozwój FinTech, upowszechnienie automatyzacji procesu dla ubiegających się o pożyczki oraz pojawienie się na rynku nowych podmiotów np. platform crowdfundingowych czy pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek na podstawie wniosków składanych przez SMS, to zdaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na zmiany w przyznawaniu kredytów...

Polski sektor FinTech w obliczu wyzwań

09/04/2019
Startupy technologiczne w obszarze finansów, zwane fintechami, rozwijają się w Polsce już od kilku lat. Jako kraj nie kryjemy ambicji, aby być jednym z europejskich liderów w tym zakresie. Problem polega jednak na tym, że stoimy ciągle przed wieloma barierami, których konkurenci na innych rynkach albo w ogóle nie doświadczają,...

Europejski rynek consumer finance w dobrej formie pomimo malejącej dynamiki

03/04/2019
Na koniec IV kwartału 2018 roku członkowie EUROFINAS – federacji zrzeszającej i reprezentującej na forum europejskim krajowe organizacje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, zwiększyli wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Choć dla wielu krajów ostatni kwartał minionego roku był...

Proponowana zmiana limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu wymaga rzetelnej analizy ekonomicznej

29/03/2019
Ograniczenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu do wysokości wskazanej w projekcie ustawy, przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 18 lutego br., spowoduje istotne ograniczenie liczby przyznawanych kredytów konsumenckich. To zaś przyczyni się m.in. do poszerzenia zjawiska wykluczenia finansowego i rozbudowy szarej strefy. Skutkiem mniej oczywistym, ale równie ważnym ze względu na zapowiadane spowolnienie gospodarcze...

Inicjatywy KPF w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”

28/03/2019
Najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki – wskazuje, że coraz więcej firm realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W zacnym gronie tych instytucji kolejny już raz znalazła się Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Trzy realizowane przez naszą organizację projekty – jeden nowy i...

KPF stara się o zacieśnienie współpracy z instytucjami ochrony praw konsumentów

27/03/2019
Rzecznik Etyki i Komisja Etyki jako organy statutowe KPF, nieustannie dążące w swych działaniach do poprawy ochrony praw konsumenta, po raz kolejny zainicjowały akcję nakierowaną na zapewnienie większej skuteczności działań, podejmowanych przez KPF w celu monitorowania jakości praktyk biznesowych występujących na rynku usług finansowych. Dla wywarcia pozytywnego oddziaływania na cały...

Polacy nie podzielają optymizmu autorów zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej

27/03/2019
Od roku 2014, czyli od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepisów upadłościowych, roczna liczba upadłości konsumenckich wzrosła ponad trzykrotnie. Pomimo tak nadzwyczajnej dynamiki, w opinii części interesariuszy potrzebna jest pilna i głęboka interwencja legislacyjna. Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło w dniu 6 marca 2019 r. kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy...