Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: IV kwartał 2017

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@kpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim KPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – kwiecień 2018

Wskaźnik INP wyniósł 89,9 (spadek z 92,1)

 

Po osiągnięciu w styczniu najwyższej wartości w prawie dziesięcioletniej historii badania, w kwietniu 2018 roku Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) spadł dość znacząco. Obecna wartość INP jest na poziomie 89,9 punktu, co oznacza spadek do najniższego poziomu od połowy 2015 roku. W kontekście historycznym obecna wartość INP jest wciąż na poziomie powyżej średniej, jednak jest to również bardzo czytelny sygnał zagrożeń czyhających na polską gospodarkę w najbliższych miesiącach. Wzrost gospodarczy, który na koniec 2017 roku osiągnął prawie 5%, niewątpliwie wykreował bardzo korzystne otoczenie gospodarcze dla przedsiębiorstw. Niemniej jednak przedsiębiorstwa adaptują się do zmieniających się warunków, a bardzo korzystna koniunktura gospodarcza utrzymuje się już czwarty rok z rzędu. W tej sytuacji należy spodziewać się, że spowolnienie może nadejść w najbliższych kwartałach, a pierwsze jego zwiastuny dostrzegamy w bieżącej edycji badania Portfela należności polskich przedsiębiorstw.

W bieżącym kwartale na pogorszenie wskazań INP szczególnie istotny wpływ miało wydłużenie przeciętnego okresu oczekiwania na opóźnione należności. Pogorszyła się również bieżąca ocena portfeli należności przez polskie przedsiębiorstwa, a także wzrosły koszty generowane przez nieterminowo regulowane należności. Niewielką nutę optymizmu przyniosło zmniejszenie obaw co do terminowego regulowania należności przez klientów w przyszłości, a także niewielki spadek udziału firm obawiających się, że na skutek problemów z otrzymywaniem należności nie będą w stanie regulować własnych zobowiązań.

 


2018 2017 2016 2015 2014 2013
I kwartał 2018 IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015
II kwartał 2015
I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014
IV kwartał 2013
III kwartał 2013
II kwartał 2013
I kwartał 2013