Moralność finansowa Polaków

Raport Moralność Finansowa Polaków. Edycja II to efekt prac badawczych prowadzonych na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wśród Partnerów II edycji znalazły się: BIG InfoMonitor SA, Ferratum Bank p.l.c. oraz Lindorff SA.

KPF planuje realizować projekt jako cykliczne badania, dostarczające Członkom KPF oraz liderom rynku finansowego w Polsce aktualnych danych na temat kondycji etycznej konsumentów.

 

POBIERZ NAJNOWSZY RAPORT (II edycja, 2017)

 

 


NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA

INDEKS AKCEPTACJI NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ FINANSOWYCH – czerwiec 2017

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych – obrazuje i mierzy społeczną akceptację na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. Indeks ten został wyznaczony przez średnią sum odsetków odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych zachowań. W pierwszej edycji badania “Moralność finansowa Polaków” indeks wyniósł w badanej grupie 23,2,  w drugiej edycji badania obserwujemy spadek wartości indeksu do 21,7. To oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w ponad jednej piątej sytuacji.