Moralność finansowa Polaków

Raport Moralność Finansowa Polaków przedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez KPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych.

Tegoroczna edycja (2018) została uzupełniona pytaniami o pytania dodatkowe, związane z postrzeganiem przez konsumentów biur informacji gospodarczej. Ich bowiem efektywne funkcjonowanie może być uznane za konieczne mitygowanie braków w kondycji moralnej i minimalizowanie skutków erozji podstawowych instytucji społecznych, do jakich należy zobowiązanie do regulowania swoich długów.

Partnerami III edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., Everest Finanse S.A. oraz Ferratum Bank p.l.c.

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: III edycja (2018)

POBIERZ RAPORT (II edycja, 2017)

 

 


NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA

INDEKS AKCEPTACJI NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ FINANSOWYCH – czerwiec 2018

 

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych – obrazuje i mierzy społeczną akceptację na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. Indeks ten został wyznaczony przez średnią sum odsetków odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych zachowań. Uzyskany w 2018 roku edycji badań Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych osiągnął poziom 23,2, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w prawie jednej czwartej sytuacji. Porównanie aktualnych wyników z tymi uzyskanymi w poprzednich edycjach wskazuje na względnie trwały porządek normatywny, wyznaczony przez oceny nadużyć popełnianych przez konsumentów w sferze finansów.