Komentarze ekspertów

Robert MajkowskiPrezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A., Wiceprzewodniczący Komisji Etyki KPF
Mariusz Hernik Dyrektor Zarządzający MACIF Życie TUW oraz Członek Zarządu MACIF Serwis Sp. z o.o.
Mateusz MuchaManager, Dom Maklerski Navigator S.A.
Robert MajkowskiPrezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A., Wiceprzewodniczący Komisji Etyki KPF
dr Mirosław A. Bieszki Doradca Ekonomiczny KPF
dr Dominik StannyRzecznik Etyki KPF
Martin Kaczmarski (Kaczmarski Group), Patrycja Hrabiec-Hojda i Justyna Trzeciakowska (Rynek Informacji)