Aktualnosci

Konkurs dla MSP na wdrożenie CSR – nabór II

10/12/2013
PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, co jest kwotą przeszło 3 razy wyższą od...

Gala rozdania nagród CESSIO2013

20/11/2013
W dniu 20 listopada 2013 roku podczas IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyła się uroczysta gala rozdania nagród CESSIO2013. CESSIO2013 to nagroda, która umożliwia praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych przetargów na sprzedaż wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy organizacji przetargów na...

IV Kongres Antyfraudowy

12/11/2013
IV Kongres Antyfraudowy odbył się dnia 2 października 2013 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.

Budowanie narzędzi do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju rynku kredytowego i całej gospodarki

07/11/2013
O ocenie funkcjonowania ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, Nr 81, poz. 530) stanowi regulację pełniącą istotną funkcję w ocenie wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta oraz do oszacowania jego zdolności kredytowej....

E-BTE i inne narzędzia informatyzacji postępowań sądowych – IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami KPF

31/10/2013
21 listopada 2013 r. podczas Sesji IV, w drugim dniu IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez KPF, będziemy dyskutować o informatyzacji postępowań sądowych, w szczególności o E-BTE, narzędziu informatycznym przyspieszającym nadanie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny. W tą tematykę, od strony teoretycznej przepisów prawnych, wprowadzi nas Pani Monika Biała,...

Czy jedyną wartością w biznesie jest zysk?

12/09/2013
Na przestrzeni kilku minionych lat zaszły zmiany, które w zasadzie przesądzają o konieczności przestawienia modeli biznesowych na zrównoważone i społecznie odpowiedzialne. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż, z finansową na czele- uważa Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, współorganizator konferencji “Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, która odbędzie się 17...

Upadłości przedsiębiorstw w I połowie 2013 roku – negatywna tendencja nadal bez zmian

09/09/2013
W I połowie 2013 roku odnotowano 454 upadłości przedsiębiorstw – podano w najnowszym raporcie „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowe Banku BPS. Oznacza to wzrost o około 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to odnotowano 424 upadłości. Jednocześnie, zgodnie...

Wybierz najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelnościami

29/08/2013
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie zaprasza do głosowania na najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelnościami – Laur CESSIO 2013. Laur CESSIO to WYRÓŻNIENIE ROKU dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze. Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, KPF zwraca...

Oświadczenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

29/08/2013
Oświadczenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w sprawie rządowego projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, opublikowanego w dniu 27 sierpnia 2013 roku przez Ministerstwo Finansów Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako największy reprezentant rynku finansów konsumenckich podtrzymuje pogląd, że cały rynek kredytu...

Korzystne zmiany w koniunkturze w III kwartale 2013 roku – Barometr IRG SGH

12/08/2013
Wartość barometru IRG SGH w III kwartale 2013 roku wzrosła, zarówno w ujęciu kwartał do kwartału jak i rok do roku. Wskazuje to na wyraźną poprawę koniunktury, wywołaną nie tylko pozytywnym oddziaływaniem czynników sezonowych, ale także ustaniem negatywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Poprawę koniunktury odnotowano w większości sektorów, objętych badaniami IRG...