Aktualnosci

Sektor pośrednictwa finansowego rośnie wraz z rynkiem

25/09/2018
Dane za II kwartał 2018 roku, obrazujące działalność sektora pośrednictwa finansowego, potwierdzają: rosną salda kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych, sprzedanych przez pośredników. Dynamicznie rośnie także znaczenie usług sektora pośrednictwa finansowego dla dostawców produktów kredytowych i ich udział w realizacji celów sprzedażowych banków. Kredyty hipoteczne W II kwartale 2018 roku odnotowano...

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21/09/2018
Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. Tak twierdzi co drugi uczestnik badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych...

Rzecznik Etyki rozpoczął swoją działalność

14/09/2018
Doskonalenie programu etycznego KPF weszło w nową fazę – zgodnie z decyzjami XIX Walnego Zgromadzenia Członków KPF o utworzeniu nowego organu statutowego – w dniu 12 września 2018 roku nastąpiło powołanie Rzecznika Etyki KPF. Zarząd KPF uchwałą z dnia 12 września 2018 roku powołał na stanowisko Rzecznika Etyki Pana Dominika...

Jaki rynek zarządzania wierzytelnościami w najbliższej przyszłości?

04/09/2018
Rynek obrotu wierzytelnościami rośnie nieprzerwanie od kilku już lat. Według najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wartość wierzytelności, obsługiwanych przez Członków KPF biorących udział w badaniu, w tym liderów sektora, wyniosła na koniec I kwartału 2018 roku 77,8 mld zł. To wzrost o 0,6% względem IV...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31/08/2018
Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Everest Finance i Ferratum Bank. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. W codziennych sytuacjach życiowych, związanych...

Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

21/08/2018
Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy...

Głos KPF w międzybranżowej dyskusji o etyce biznesu

17/08/2018
Trzy merytoryczne publikacje, poświęcone zagadnieniom związanym z etyką biznesu oraz roli organizacji branżowych w jej szerzeniu w biznesie, w tym w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, to jeden z efektów prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Grupa, w pracach której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych...

Regulacje w obszarze kredytu konsumenckiego mogą czekać zmiany

10/08/2018
Obserwowany aktualnie rozwój europejskiego rynku kredytów konsumenckich wynika w szczególności z rosnącego zapotrzebowania klientów na tego typu produkty oraz rosnącej konkurencji i liczby podmiotów świadczących usługi finansowe. Duże znaczenie ma też postęp w zakresie technologii, ułatwiającej do nich dostęp (dynamika wzrostu sektora FinTech). Motywując to potrzebą dostosowywania obowiązujących regulacji prawnych do...

Pośrednicy i banki – system naczyń połączonych?

09/08/2018
Publikowany cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) raport „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” pokazuje, że głównym partnerem dla pośredników są wciąż banki komercyjne. Dynamicznie rozwijający się sektor instytucji pożyczkowych jest ważnym, ale wciąż tylko dopełnieniem w strukturze produktów oferowanych przez pośredników. Na dziewięć kredytów bankowych, sprzedanych przez pośredników, przypada bowiem jedna...

II Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej

08/08/2018
Niedawna duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła szereg nowych rozwiązań, które będą miały duży wpływ na funkcjonowanie podmiotów finansowych z wielu sektorów, w tym podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami. Chcąc przybliżyć zainteresowanym Członkom KPF, reprezentującym sektor zarządzania wierzytelnościami (i nie tylko), zakres tych zmian, Konferencja Przedsiębiorstw...