Aktualnosci

Zasady Dobrych Praktyk określą zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej

01/03/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi prace nad wypracowaniem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), wspólnych dla zarówno kredytodawców, jak i pośredników – operatorów sprzedaży produktów kredytowych, służących finansowaniu zakupów konsumenckich, dokonywanych w modelu sprzedaży bezpośredniej. Dla tego rodzaju szczególnych usług finansowych nie zostały dotąd wypracowane regulacje o charakterze kodeksu dobrych praktyk dobrowolnie przyjmowanego przez...

Konferencja UOKIK: System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania

28/02/2019
W imieniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapraszamy na konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta. 13 marca 2019 r. odbędzie się konferencja pt. “System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania“. Miejsce: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ▪ Sala pod Kopułą,Warszawa ▪ pl. Trzech Krzyży 3/5   W programie: Panele: ▪ Egzekucja prawa konsumenckiego...

Przedsiębiorcy dłużej czekają na zapłatę, ale… z optymizmem

28/02/2019
Z jednej strony więcej faktur nie jest zapłaconych w terminie i dłużej trzeba czekać na zapłatę, z drugiej… rośnie liczba firm, które przewidują że w I kwartale 2019 roku kontrahenci będą płacić lepiej – to główne wnioski, jakie płyną z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych –...

KPF podda analizie ministerialny projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej

19/02/2019
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) wraz z prośbą o zgłaszanie do niego ewentualnych uwag. To złożony projekt, przewidujący nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych – Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego oraz ustawy...

Poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest prawem dłużników i wierzycieli

19/02/2019
Trudna sytuacja wszystkich wierzycieli, zarówno osób fizycznych, pożyczających znajomym, jak i podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem kredytów i pożyczek oraz zarządzaniem wierzytelnościami, a także ryzyko ponoszenia niespodziewanych kosztów dodatkowych spłaty długów przez dłużników o słabych kompetencjach finansowych i moralnych – to tylko przykładowe skutki ewentualnego wdrożenia projektu ustawy o zmianie...

Loan Magazine Award 2018 w kategorii “Społecznie odpowiedzialni” dla Komisji Etyki KPF

18/02/2019
Podczas tegorocznej, czwartej już edycji Gali Loan Magazine Awards 2018, która co roku gromadzi przedstawicieli największych firm i instytucji sektora finansowego w Polsce, przyznane zostały nagrody zwycięzcom plebiscytu wyróżniającego najlepsze produkty i usługi na polskim rynku pozabankowym. W gronie laureatów konkursu znalazła się Komisja Etyki KPF – niezależny organ statutowy, stojący...

Lepsze oceny przyszłej koniunktury na rynku kredytowym

14/02/2019
W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance, określanego w badaniu prowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. Po korekcie spadkowej w IV kwartale 2018 r., jego wskazania podniosły się do poziomu 54,6 punktu, ale jest on nadal niższy niż przed rokiem. Barometr...

Misselling – jedno pojęcie, różny punkt widzenia

12/02/2019
Misselling jest jednym z istotnych i coraz częściej poruszanych tematów przez uczestników polskiego i europejskiego rynku usług finansowych już od kilkunastu lat. Mimo to nie została wypracowana wyczerpująca i metodologicznie spójna definicja tego zjawiska. Dokumenty, raporty i opracowania dotyczące występowania praktyk szkodzących konsumentom na rynku finansowym, także te opracowywane na...

Stabilny rynek zarządzania wierzytelnościami, choć otoczenie mniej pewne

31/01/2019
Wartość portfeli wierzytelności, zarządzanych przez członków KPF, rośnie zarówno w wymiarze kwartalnym, jak i rocznym. Zmienia się jednak otoczenie gospodarcze, które może wpływać na kształt rynku w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych co kwartał prezentuje stan rynku zarządzania wierzytelnościami w oparciu o badanie specjalizujących się w tym zakresie...

Ministerialny projekt zmian Kodeksu karnego z nadziejami na poprawę poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkich uczestników rynku

30/01/2019
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do konsultacji zapowiadany od dłuższego czasu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 stycznia 2019 r.). W uzasadnieniu projektu czytamy, że jego autorom przyświecała „potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak...