Aktualnosci

Akcja informacyjna dotycząca programu etycznego KPF

07/06/2019
W dniach 12, 25 i 26 kwietnia br. w Warszawie odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji chroniących interesy konsumentów, przeprowadzone w ramach wpisanej w zakres inicjatyw strategicznych KPF akcji informacyjnej, dotyczącej programu etycznego naszej organizacji. Reprezentanci KPF prezentowali podczas nich założenia programu, w tym jego filary: Zasady Dobrych Praktyk, procedury...

Czy sektor pożyczkowy znajduje się w punkcie zwrotnym?

06/06/2019
Sytuacji w sektorze instytucji pożyczkowych, jego otoczeniu, a także barierom i szansom jego rozwoju poświecony był kolejny Kongres Sektora Pożyczkowego, zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników, dostarczając wszechstronnego obrazu branży zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki biznesowej, samoregulacji, technologii i powiązań z innymi sektorami...

EKF: Debata o zagrożeniach dla rynku consumer finance – rekomendacje

06/06/2019
Czy i na ile w strategiach biznesowych podmiotów z rynku CF uwzględniane jest ryzyko spowolnienia gospodarczego w Polsce? Czy oczekiwane jest dalsze zacieśnianie regulacyjne i jakie obszary mogą być objęte regulacjami? Czy prognozowany w perspektywie 2020 roku wzrost stóp procentowych może zagrozić biznesowi CF i jakie będą obszary negatywnego oddziałania?...

Zacieśnia się współpraca KPF i PZZW na rzecz rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami

04/06/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy samorządowej w obszarach priorytetowych dla wspierania rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami i całego rynku usług finansowych w Polsce. Obie organizacje wyraziły tym samym wolę prowadzenia wspólnych działań w zakresie standardów etycznych w biznesie, edukacji i legislacji....

Niższa wartość Barometru Rynku Consumer Finance w II kwartale 2019 roku

31/05/2019
W II kwartale 2019 roku wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF), obliczanego w ramach badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa pogorszeniu do poziomu 50 punktów. To spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w I kwartale, kiedy to wartość barometru wyniosła 54,6 pkt. Aktualny...

Najlepsze prace z zakresu etyki biznesu zostaną wybrane po raz czternasty

29/05/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz czternasty organizują KONKURS VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu szeroko pojętej etyki biznesu – zagadnienia o coraz większym znaczeniu dla rozwoju firm, a tym samym wzrostu gospodarczego. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Zagadnienia związane z CSR i...

Mamy coraz grubsze portfele , ale częściej zadłużamy się, bo… chcemy posiadać więcej

20/05/2019
W 2018 roku, podobnie jak w kilku latach ubiegłych, zarówno wszystkie czynniki makroekonomiczne, jak i polityka pieniężna sprzyjały rosnącej konsumpcji, a ta z kolei – rozwojowi rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Pod koniec ubiegłego roku ujawniły się jednak tendencje, które wskazują na początek zmian zarówno w nastrojach konsumenckich i koniunkturze, jak...

Przedsiębiorcy boją się o pieniądze

20/05/2019
W I kwartale 2019 roku wydłużył się średni okres oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów z 3 miesięcy i 15 dni do 3 miesięcy i 24 dni. Przedsiębiorcy boją się, że w kolejnych miesiącach problemy z egzekwowaniem należności jeszcze bardziej się pogłębią. To główne wnioski z najnowszego badania „Portfel należności...

2019 rokiem wspólnych projektów edukacyjnych KPF i WIB

15/05/2019
W ramach realizacji działań zmierzających do upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania profesjonalnego rynku usług finansowych, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Warszawski Instytut Bankowości (WIB) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy na rok 2019. Umowa została sygnowana przez Andrzeja Rotera – Prezesa Zarządu KPF oraz Mariolę Szymańską–Koszczyc – Wiceprezeskę WIB. Mając na...

O przyszłości europejskiego sektora consumer finance podczas Kongresu Sektora Pożyczkowego

09/05/2019
Według drugiej edycji wspólnego badania Eurofinas i firmy doradczej Roland Berger* „Future of European Consumer Finance”, przeprowadzonego z udziałem wysokiej kadry zarządzającej istotnymi podmiotami z europejskiego sektora kredytu konsumenckiego, rynek consumer finance czeka dalszy rozwój, choć towarzyszyć mu będzie postępująca konsolidacja i wzmacniająca się presja marżowa, której źródłem będzie nadal...