Aktualnosci

Jak branża finansowa reaguje na nieetyczne praktyki sprzedażowe?

02/11/2018
Kolejny kongres branży pośrednictwa finansowego, zorganizowany przez KPF 2 października br., skupił się na kilku tematach, kładąc nacisk na regulacje, wyzwania makroekonomiczne i technologiczne. Jednak wątkiem, który pojawiał się praktycznie w każdej prezentacji i panelu była etyka sprzedaży, a w szczególności misselling. Zagadnieniu missellingu prawie w całości poświęcone było wystąpienie...

Zacieśnia się współpraca sektora pośrednictwa finansowego

02/11/2018
Spotkaniem, które odbyło się 27 września 2018 r. w Gdańsku, wznowiono prace Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego. Dyskusja w gronie tego organu samorządowego KPF, pozwoliła na opisanie istotnych zagadnień, które powinny się znaleźć w bieżącej agendzie dalszych działań czy analiz. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu KPF Andrzej Roter, który nawiązał do...

Bariery w dostępie do kredytu konsumenckiego

30/10/2018
Udział Polaków, uznających zbyt wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek za barierę dla zaciągania pożyczki w instytucji finansowej, osiągnął w I półroczu 2018 roku rekordowo niską wartość 28 proc. To o 4 p.p. mniej niż przed rokiem i aż o prawie 18 p.p. mniej niż w 2013 roku. Taki wniosek płynie...

Skala nadużyć dotykających instytucje finansowe wciąż rośnie

24/10/2018
Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą nadużyć, w wyniku których poniósł większe straty finansowe. O eskalacji problemu świadczy fakt, że odsetek podmiotów, które straciły...

Nieruchomości mieszkalne – czy kupujemy i jak finansujemy?

19/10/2018
O 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się w III kwartale 2018 roku udział gospodarstw domowych, które deklarują zdecydowaną wolę lub prawdopodobieństwo zakupu bądź budowy domu/mieszkania. To jeden z wniosków z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego przez KPF i IRG SGH w III kw. br. na reprezentatywnej...

Rynek hipoteki odwróconej wymaga regulacyjnej roli Państwa

18/10/2018
W poniedziałek 22.10 odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, podczas którego przedstawiciele UOKiK, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będą dyskutować na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz najwięksi przedstawiciele branży opublikowali kolejny list otwarty, skierowany...

Zjawisko cookie stuffingu potrzebuje zintegrowanych działań środowiska samorządowego

15/10/2018
W ostatnich dniach media donosiły o negatywnym zjawisku, jakie miało miejsce na rynku pożyczek pozabankowych, tzw. cookie stuffingu. Przedstawiciele instytucji pożyczkowych, korzystających z usług sieci afiliacyjnych, uznali to zjawisko i działania, podejmowane przez niektórych uczestników rynku, za głęboko sprzeczne z dobrymi obyczajami współpracy biznesowej. W ich ocenie jest to również...

Polacy nie mają zamiaru korzystać z upadłości konsumenckiej?

09/10/2018
Prawie 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku. To najwyższy poziom tak zdecydowanych deklaracji, jaki zanotowano od 2009 roku w badaniach prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Każdej edycji badania[1], opartego na wystandaryzowanym formularzu ankiety, towarzyszą pytania specjalne,...

Nest Bank, Gothaer i hapipożyczki zdobywcami Laurów Pośredników 2018

03/10/2018
Przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego, zrzeszeni w KPF, wybrali instytucje finansowe, działające według najwyższych standardów we współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży ich produktów. W tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu o „Laur Pośredników Finansowych”, miejsca pierwsze w swych kategoriach zajęli: Nest Bank, Gothaer oraz hapipożyczki. „Laur Pośredników Finansowych” to inicjatywa przedstawicieli...

Co nas czeka podczas tegorocznego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami?

28/09/2018
W dniach 19-20 listopada 2018 r., w Hotelu Marriott, w Warszawie, odbędzie się IX Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). To cykliczne wydarzenie, organizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisało się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze i jest aktualnie największym projektem konferencyjnym dla tej branży. Od tegorocznej jego...