Aktualnosci

Wyzwania rynku consumer finance zwiększają potrzebę samoregulacji sektora

18/12/2018
Rynek consumer finance w Polsce dynamicznie rośnie. To cieszy, jednak biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, trzeba zwrócić uwagę na rosnące ryzyka, które mogą co najmniej spowolnić rozwój sektora kredytowo-pożyczkowego. Zagadnienia te stały się kluczowym wątkiem grudniowego, czternastego już Kongresu Consumer Finance. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wartość salda kredytów...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

06/12/2018
36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie. Konkurs VERBA VERITATIS...

Znów gorsze wskazania Barometru Consumer Finance

28/11/2018
W IV kwartale 2018 roku, po prawie 3 latach utrzymywania się powyżej wartości referencyjnej 50 punktów, znaczącemu pogorszeniu uległ Barometr Rynku Consumer Finance. Jego wartość spadła do poziomu 48,9 punktu – to prawie o 8 pp. mniej w porównaniu z odczytem z ubiegłego kwartału, w którym również odnotowano tendencję spadkową....

Poradnik RODO dla sektora FinTech jako wskazówka dla przedsiębiorców

28/11/2018
Ochrona danych osobowych to obszar, którego działalność z biegiem lat ulega intensyfikacji, co wynika w szczególności z ustawodawstwa unijnego w postaci uchwalenia Rozporządzenia RODO, jak również z postępu w zakresie technologii ułatwiającej do dostęp do danych (dynamiczne rozwijanie się sektora FinTech). Opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji Poradnik RODO, skierowany właśnie do...

II Krajowa Konferencja Konsumencka: Jak naprawiać rynek finansowy i postawy jego uczestników?

22/11/2018
Czy polski sektor finansowy jest gotowy na wdrożenie do praktyki biznesowej rekomendacji Komisji Europejskiej, zawartych w Action Plan on Sustainable Finance, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju? Wszak właśnie te zmiany miałyby potwierdzić, że główną rolą instytucji finansowych jest podnoszenie jakości życia obywateli oraz dbałość o rozwój gospodarczy i społeczny. Podczas...

Najlepsze praktyki nagrodzone – CESSIO 2018

20/11/2018
Znamy Laureatów nagród CESSIO, wręczanych co roku podczas organizowanego przez KPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku – poza Laurami CESSIO i Laurami CESSIO Inwestorów, przyznawanymi uczestnikom procesów sprzedaży wierzytelności oraz Laurami CESSIO Outsourcingu, którymi nagradzani są wierzyciele pierwotni za standardy postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności – po raz pierwszy...

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami: Zobowiązania niepłacone w terminie generują coraz poważniejsze skutki społeczne i gospodarcze

16/11/2018
Prawie co dziesiąta polska firma deklaruje konieczność redukcji zatrudnienia na skutek niespłacanych w terminie zobowiązań. Jeszcze gorzej jest wśród mikroprzedsiębiorstw, spośród których aż 14,9% spodziewa się konieczności ograniczenia płac i/lub zatrudnienia. A to nie jedyne skutki, generowane przez zatory płatnicze w skali mikro – na poziomie firm, a także makro...

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018: Raport na temat wizerunku branży

15/11/2018
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przygotował na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych raport „Branża zarządzania wierzytelnościami w Polsce”. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Warszawie. Cały obszar relacji wierzyciel – dłużnik, poprzez zjawisko długu, zobowiązań i należności, jest z jednej strony...

Konsument w centrum uwagi – II Krajowa Konferencja Konsumencka

09/11/2018
Misselling, postawy uczestników rynku, świadomość i edukacja konsumentów – te ważne i zbyt rzadko poruszane w publicznej debacie zagadnienia będą tematem przewodnim II Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Wydarzenie to będzie polem merytorycznej dyskusji szerokiego grona interesariuszy rynku finansowego w Polsce nad jego obecnym stanem oraz potrzebą poprawy standardów praktyk i postaw jego...

Rośnie liczba niezapłaconych faktur w polskich firmach

08/11/2018
Dobrze już było – taki wniosek płynie z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Poziom zatorów płatniczych w gospodarce rośnie trzeci kwartał z rzędu. Już co piąta polska firma twierdzi, że zjawisko niepłacenia za wystawione faktury narasta, a co czwarta...