Aktualnosci

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21/09/2018
Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. Tak twierdzi co drugi uczestnik badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych...

Rzecznik Etyki rozpoczął swoją działalność

14/09/2018
Doskonalenie programu etycznego KPF weszło w nową fazę – zgodnie z decyzjami XIX Walnego Zgromadzenia Członków KPF o utworzeniu nowego organu statutowego – w dniu 12 września 2018 roku nastąpiło powołanie Rzecznika Etyki KPF. Zarząd KPF uchwałą z dnia 12 września 2018 roku powołał na stanowisko Rzecznika Etyki Pana Dominika...

Jaki rynek zarządzania wierzytelnościami w najbliższej przyszłości?

04/09/2018
Rynek obrotu wierzytelnościami rośnie nieprzerwanie od kilku już lat. Według najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wartość wierzytelności, obsługiwanych przez Członków KPF biorących udział w badaniu, w tym liderów sektora, wyniosła na koniec I kwartału 2018 roku 77,8 mld zł. To wzrost o 0,6% względem IV...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31/08/2018
Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Everest Finance i Ferratum Bank. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. W codziennych sytuacjach życiowych, związanych...

Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

21/08/2018
Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy...

Głos KPF w międzybranżowej dyskusji o etyce biznesu

17/08/2018
Trzy merytoryczne publikacje, poświęcone zagadnieniom związanym z etyką biznesu oraz roli organizacji branżowych w jej szerzeniu w biznesie, w tym w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, to jeden z efektów prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Grupa, w pracach której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych...

Regulacje w obszarze kredytu konsumenckiego mogą czekać zmiany

10/08/2018
Obserwowany aktualnie rozwój europejskiego rynku kredytów konsumenckich wynika w szczególności z rosnącego zapotrzebowania klientów na tego typu produkty oraz rosnącej konkurencji i liczby podmiotów świadczących usługi finansowe. Duże znaczenie ma też postęp w zakresie technologii, ułatwiającej do nich dostęp (dynamika wzrostu sektora FinTech). Motywując to potrzebą dostosowywania obowiązujących regulacji prawnych do...

Pośrednicy i banki – system naczyń połączonych?

09/08/2018
Publikowany cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) raport „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” pokazuje, że głównym partnerem dla pośredników są wciąż banki komercyjne. Dynamicznie rozwijający się sektor instytucji pożyczkowych jest ważnym, ale wciąż tylko dopełnieniem w strukturze produktów oferowanych przez pośredników. Na dziewięć kredytów bankowych, sprzedanych przez pośredników, przypada bowiem jedna...

II Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej

08/08/2018
Niedawna duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła szereg nowych rozwiązań, które będą miały duży wpływ na funkcjonowanie podmiotów finansowych z wielu sektorów, w tym podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami. Chcąc przybliżyć zainteresowanym Członkom KPF, reprezentującym sektor zarządzania wierzytelnościami (i nie tylko), zakres tych zmian, Konferencja Przedsiębiorstw...

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

01/08/2018
Jaki jest średni metraż i średnia wartość mieszkań oddawanych w zamian za rentę dożywotnią? W których województwach produkt ten cieszy się największą popularnością? Jaki jest średni wiek klientów decydujących się na podpisanie takiej umowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w najnowszym raporcie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), dotyczącym...