Aktualnosci

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami: Zobowiązania niepłacone w terminie generują coraz poważniejsze skutki społeczne i gospodarcze

16/11/2018
Prawie co dziesiąta polska firma deklaruje konieczność redukcji zatrudnienia na skutek niespłacanych w terminie zobowiązań. Jeszcze gorzej jest wśród mikroprzedsiębiorstw, spośród których aż 14,9% spodziewa się konieczności ograniczenia płac i/lub zatrudnienia. A to nie jedyne skutki, generowane przez zatory płatnicze w skali mikro – na poziomie firm, a także makro...

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018: Raport na temat wizerunku branży

15/11/2018
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przygotował na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych raport „Branża zarządzania wierzytelnościami w Polsce”. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Warszawie. Cały obszar relacji wierzyciel – dłużnik, poprzez zjawisko długu, zobowiązań i należności, jest z jednej strony...

Konsument w centrum uwagi – II Krajowa Konferencja Konsumencka

09/11/2018
Misselling, postawy uczestników rynku, świadomość i edukacja konsumentów – te ważne i zbyt rzadko poruszane w publicznej debacie zagadnienia będą tematem przewodnim II Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Wydarzenie to będzie polem merytorycznej dyskusji szerokiego grona interesariuszy rynku finansowego w Polsce nad jego obecnym stanem oraz potrzebą poprawy standardów praktyk i postaw jego...

Rośnie liczba niezapłaconych faktur w polskich firmach

08/11/2018
Dobrze już było – taki wniosek płynie z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Poziom zatorów płatniczych w gospodarce rośnie trzeci kwartał z rzędu. Już co piąta polska firma twierdzi, że zjawisko niepłacenia za wystawione faktury narasta, a co czwarta...

Jak branża finansowa reaguje na nieetyczne praktyki sprzedażowe?

02/11/2018
Kolejny kongres branży pośrednictwa finansowego, zorganizowany przez KPF 2 października br., skupił się na kilku tematach, kładąc nacisk na regulacje, wyzwania makroekonomiczne i technologiczne. Jednak wątkiem, który pojawiał się praktycznie w każdej prezentacji i panelu była etyka sprzedaży, a w szczególności misselling. Zagadnieniu missellingu prawie w całości poświęcone było wystąpienie...

Zacieśnia się współpraca sektora pośrednictwa finansowego

02/11/2018
Spotkaniem, które odbyło się 27 września 2018 r. w Gdańsku, wznowiono prace Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego. Dyskusja w gronie tego organu samorządowego KPF, pozwoliła na opisanie istotnych zagadnień, które powinny się znaleźć w bieżącej agendzie dalszych działań czy analiz. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu KPF Andrzej Roter, który nawiązał do...

Bariery w dostępie do kredytu konsumenckiego

30/10/2018
Udział Polaków, uznających zbyt wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek za barierę dla zaciągania pożyczki w instytucji finansowej, osiągnął w I półroczu 2018 roku rekordowo niską wartość 28 proc. To o 4 p.p. mniej niż przed rokiem i aż o prawie 18 p.p. mniej niż w 2013 roku. Taki wniosek płynie...

Skala nadużyć dotykających instytucje finansowe wciąż rośnie

24/10/2018
Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą nadużyć, w wyniku których poniósł większe straty finansowe. O eskalacji problemu świadczy fakt, że odsetek podmiotów, które straciły...

Nieruchomości mieszkalne – czy kupujemy i jak finansujemy?

19/10/2018
O 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się w III kwartale 2018 roku udział gospodarstw domowych, które deklarują zdecydowaną wolę lub prawdopodobieństwo zakupu bądź budowy domu/mieszkania. To jeden z wniosków z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego przez KPF i IRG SGH w III kw. br. na reprezentatywnej...

Rynek hipoteki odwróconej wymaga regulacyjnej roli Państwa

18/10/2018
W poniedziałek 22.10 odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, podczas którego przedstawiciele UOKiK, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będą dyskutować na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz najwięksi przedstawiciele branży opublikowali kolejny list otwarty, skierowany...