Aktualnosci

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim niezgodny z prawem UE

19/03/2019
Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) przewiduje nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, powołując się na tzw. zasadę pełnej harmonizacji, wskazują, że jest to...

Rzecznicy konsumentów wyróżnieni przez UOKiK i KPF

15/03/2019
W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe. 13 marca br., podczas konferencji, zorganizowanej przez UOKiK z okazji Światowego Dnia Konsumenta, prezes UOKiK wyróżnił 30 rzeczników konsumentów, dziękując za ich zaangażowanie i nastawienie do wyzwań konsumenckich, przed...

Jak gospodarstwa domowe zniosą ewentualne podwyżki cen energii?

14/03/2019
Pomimo tego, że Rząd wycofał się z zapowiadanych pod koniec ubiegłego roku podwyżek cen energii elektrycznej, nie gasną obawy polskich gospodarstw domowych przed ich wzrostem. W najnowszej edycji cyklicznego badania na temat sytuacji na rynku consumer finance, realizowanego przez KPF i IRG SGH, zbadano opinie gospodarstw domowych na temat znaczenia cen...

Projekt zmian w Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych poddany konsultacjom

13/03/2019
Zespół roboczy ds. aktualizacji Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF, złożony z ekspertów reprezentujących firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami, instytucji pożyczkowych i zarządzania informacją gospodarczą KPF, zakończył prace nad nowelizacją III księgi ZDP. Zaktualizowany dokument, stanowiący odpowiedź na zmieniające się otoczenie prawne i sytuację na rynku finansowym w zakresie ochrony praw...

Stanowisko KPF do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

12/03/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako aktywna merytorycznie strona społeczna procesu legislacyjnego, zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.). Szereg wniosków i postulatów, powstałych w wyniku szczegółowej analizy dokumentu, został ujęty w stanowisku, jakie KPF przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości,...

Kongres Sektora FinTech 2019 za nami

11/03/2019
Czynniki wzrostu i otoczenie regulacyjno-organizacyjne sektora FinTech, a także dyskusje o funkcjonowaniu platform Peer2Peer w Polsce i stanie sektora FinTech z perspektywy inwestorów to najważniejsze elementy Kongresu Sektora FinTech, zorganizowanego już po raz trzeci przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. W czasie III Kongresu Sektora FinTech szeroko omawiano sytuację polskiej branży FinTech...

Co nas czeka podczas Kongresu KONSUMENT 2019?

08/03/2019
Przedstawiciele instytucji i organizacji chroniących konsumentów, izb i stowarzyszeń branżowych, administracji państwowej, legislatorów i regulatorów rynku spotkają się 14 marca 2019 roku, na Kongresie Konsument 2019, organizowanym z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta. To już piąta edycja tego wydarzenia, a Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych po raz kolejny jest jego partnerem. Tegoroczny...

Jakość obsługi zobowiązań zaskakuje pozytywnie

04/03/2019
Według ostatniego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w bieżącym kwartale zwiększyła się grupa gospodarstw domowych obsługujących bezproblemowo swoje zobowiązania. W styczniu 2019 r. odsetek ten wyniósł prawie 80%, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii badania po wartości 81,4%,...

Zasady Dobrych Praktyk określą zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej

01/03/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi prace nad wypracowaniem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), wspólnych dla zarówno kredytodawców, jak i pośredników – operatorów sprzedaży produktów kredytowych, służących finansowaniu zakupów konsumenckich, dokonywanych w modelu sprzedaży bezpośredniej. Dla tego rodzaju szczególnych usług finansowych nie zostały dotąd wypracowane regulacje o charakterze kodeksu dobrych praktyk dobrowolnie przyjmowanego przez...

Konferencja UOKIK: System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania

28/02/2019
W imieniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapraszamy na konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta. 13 marca 2019 r. odbędzie się konferencja pt. “System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania“. Miejsce: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ▪ Sala pod Kopułą,Warszawa ▪ pl. Trzech Krzyży 3/5   W programie: Panele: ▪ Egzekucja prawa konsumenckiego...