Aktualnosci

Jesteśmy KPF – budujemy kapitał społeczny na rynku finansowym. Strategia KPF 2020

17/07/2018
XIX Walne Zebranie Członków KPF przyjęło Strategię na lata 2018–2020. Opiera się ona na rekomendacyjnej triadzie interesariuszy, współautorów dokumentu, którzy wskazywali na takie obszary działalności samorządowej, jak legislację i compliance, etykę i odpowiedzialność oraz edukację i komunikację jako wyróżniki dotychczasowej działalności KPF i priorytety na najbliższe jej lata. Bazą do...

Upadłość konsumencka bardziej dostępna dla nierzetelnych

16/07/2018
Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych uznają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, otwierającą swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej wszystkim dłużnikom, za zbyt daleko idącą. Ich zdaniem likwidacja przesłanki etycznej, dopuszczającej skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy także przez nierzetelnych, czy wprost nieuczciwych klientów telekomów, spółdzielni mieszkaniowych, banków oraz instytucji pożyczkowych, powiększy zjawisko hazardu moralnego w Polsce....

Kompendium wiedzy o europejskich kodeksach etycznego postępowania

13/07/2018
EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – organizacja reprezentująca instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich na forum europejskim, wydała kolejną edycję publikacji „National Codes of Conduct for consumer lending”. Broszura opisuje kodeksy postępowania firm świadczących usługi dla konsumentów rynku usług finansowych, przyjęte przez organizacje należące do EUROFINAS, w tym...

Utrzymuje się niski poziom finansowej kondycji moralnej Polaków

12/07/2018
Polacy są skłonni usprawiedliwiać naruszanie przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w prawie jednej czwartej sytuacji – to wniosek płynący z tegorocznej edycji badania KPF Moralność finansowa Polaków. Wartość głównego indeksu badań, określającego stopień akceptacji nieetycznych zachowań finansowych, wyniosła 23,2 pkt i okazała się wyższa niż w roku ubiegłym....

Samorządowa identyfikacja etyczna Członków KPF

11/07/2018
Komisja Etyki przedstawiła wyniki najnowszego raportu z przeglądu stron internetowych Członków KPF i jakości etycznej identyfikacji samorządowej. Wnioski z dokonanego przeglądu są optymistyczne: Członkowie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dobrze realizują zadania w tym zakresie. Komisja Etyki KPF po raz pierwszy postanowiła o przyznaniu wyróżnień.   Biuro KPF, na zlecenie Komisji Etyki,...

Rada KPF ukonstytuowana – powołanie Zarządu na nową kadencję

29/06/2018
Rada Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), w nowym składzie ustalonym decyzją XIX Walnego Zebrania Członków KPF, w dniu 27 czerwca 2018 roku wybrała ze swojego grona pięcioosobowe Prezydium tego organu statutowego. Pierwszą decyzją Rady było dokonanie wyboru Zarządu. W jego skład na dwuletnią kadencję weszli Andrzej Roter i Marcin...

KPF Członkiem Grupy Roboczej Ministerstwa Cyfryzacji Ds. Ochrony Danych Osobowych

29/06/2018
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż mec. Marcin Czugan – w imieniu KPF – został wybrany członkiem specjalnie powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych. Grupa robocza ma być odpowiedzią na liczne przypadki błędnego rozumienia przepisów RODO. Celem Grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji...

Walne Zebranie Członków KPF odbyło się po raz dziewiętnasty

23/06/2018
Podsumowanie działalności samorządowej w roku 2017, debata nad dokumentem Strategii KPF 2020, a także doskonalenie programu etycznego to główne punkty agendy Walnego Zebrania Członków KPF, które odbyło się w miniony piątek w Gdańsku. Wśród wielu ważnych dla funkcjonowania samorządu przedsiębiorców decyzji, dokonano także wyboru składu Rady Konferencji na nową, dwuletnią...

Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

23/06/2018
Do 31 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6 tys. zł. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających...

Badanie europejskiego rynku consumer finance

20/06/2018
20 lipca br. upływa termin nadsyłania ankiet w ramach badania “FUTURE OF EUROPEAN CONSUMER FINANCE”, współorganizowanego przez EUROFINAS i międzynarodową firmę consultingową ROLAND BERGER. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacja członkowska i przedstawiciel EUROFINAS w Polsce, zachęca przedstawicieli polskiego rynku kredytowego do udziału w tym ważnym projekcie. Badanie “FUTURE OF EUROPEAN...