Komunikaty prasowe

Nie długi, a wzrost cen żywności jest problemem dla gospodarstw domowych

15/07/2019
Według ostatniego raportu z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego co kwartał wśród polskich gospodarstw domowych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, najczęstsza wysokość zaciągniętego zobowiązania mieści się w przedziale od 1 tysiąca do 10 tysięcy złotych, co oznacza poprawę sytuacji w tym zakresie. Maleje także...

Pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków

03/07/2019
Skala społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w finansach jest niepokojąca. Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwo od zasad prawnych i etycznych w ponad dwóch piątych sytuacji – pokazuje Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych, określany w badaniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Według wykonanej po raz czwarty analizy, negatywnie wyróżniają się mężczyźni, osoby młode...

Konsekwencje przyjęcia tzw. ustawy antylichwiarskiej będą dramatyczne

28/06/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) uznaje za całkowicie niezasadne drastyczne ograniczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu (proponowane zmiany art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim w brzmieniu przyjętym w drodze reasumpcji decyzji Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2019 r.). W opinii KPF wdrożenie rządowej propozycji jest wysoce szkodliwe dla całego...

Jubileuszowa gala KPF za nami

25/06/2019
18 czerwca br., w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, odbyła się uroczysta gala, inicjująca obchody XX-lecia działalności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W tym ważnym dla naszej organizacji wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób. Przed tak licznym, zacnym gronem zaprezentowaliśmy historię KPF, ze szczególnym uwzględnieniem momentu jej powstania, poprzez dane obrazujące skalę...

Jubileuszowe Walne Zebranie Członków KPF

19/06/2019
Za nami jubileuszowe, XX Walne Zebranie Członków KPF. Wśród omówionych zagadnień, poza sprawozdaniami Zarządu, Rady oraz Komisji Etyki KPF i przedstawieniem planu działań na rok 2019, znalazły się zmiany nazwy organizacji oraz treści niektórych ksiąg Zasad Dobrych Praktyk, a także wybór składu Komisji Etyki KPF na nową kadencję. Prezentacji sprawozdania...

Przegląd stron internetowych Członków KPF

19/06/2019
Podczas Walnego Zebrania Członków KPF przedstawiono zebranym wyniki kolejnego przeglądu stron internetowych Członków KPF, zrealizowanego w pierwszym kwartale 2019 r. przez Komisję Etyki. Badanie objęło 107 Członków KPF (wobec 95 rok wcześniej) i pozwoliło określić poziom i jakość identyfikacji samorządowej i etycznej. W tym celu dokonano oceny sposobu i zakresu...

Komisja Etyki KPF działa już 14 lat. Właśnie wybrano jej nowy skład

19/06/2019
Upływająca właśnie 2-letnia kadencja Komisji Etyki KPF, odgrywającej istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania zasad etycznych przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, zbiegła się z 14-leciem działalności funkcjonowania tego statutowego organu. Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków KPF wybrano nowy skład osobowy Komisji Etyki, zajmującej się między innymi rozpatrywaniem wniosków dotyczących...

Z okazji 20-lecia działalności na polskim rynku finansowym KPF zmienia nazwę i logo

19/06/2019
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców, zrzeszająca ponad 100 podmiotów działających na polskim rynku finansowym, obchodzi w 2019 roku 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji organizacja pragnie poinformować o podjęciu przez Członków organizacji decyzji o zmianie nazwy na Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz o odświeżeniu identyfikacji wizualnej. Nowa koncepcja nawiązuje...

Polacy coraz bardziej odczuwają wzrost cen żywności

11/06/2019
83 proc. uczestników badania „Sytuacja na rynku consumer finance” KPF i IRG SGH, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku oceniło, że łączne koszty utrzymania są obecnie wyższe w porównaniu do sytuacji sprzed roku. To wynik rosnących cen żywności, na które wskazało prawie 90 proc. badanych, a które wpływają na budżety domowe...

Nowe prawo upadłościowe zachęci do lekkomyślnego zaciągania zobowiązań

10/06/2019
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, liberalizujący zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej, został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu. Przedstawiciele branży finansowej, zrzeszeni w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, uważają, że proponowany kształt przepisów może stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa finansowego i pewności obrotu cywilnego i...